Zvony, hodiny

Ve věži kostela se nacházejí tři ocelové zvony ulité v Bochumské továrně na výrobu zvonů a produktů z ocelolitiny (Bochumer Verein für Glocken und Gussstahlfabrikate).

Nejmenší se jmenuje Práce (Arbeitsglocke):

 • zvuk: cis
 • vaha: 700 kg
 • průměr: 1,170 m
 • nápis v polštině: Wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Fundacja górników, 1907
 • překlad: Vězte, že vaše práce není v Pánu marná. Dar horníku, 1907

 

Prostřední je Luther (Lutherglocke):

 • zvuk: e
 • vaha: 1080 kg
 • průměr: 1,387 m
 • nápis v němčině: Ein feste Burg ist unser Gott. Stiftung der Bergleute, 1907
 • překlad: Hrad přepevný je Pán Bůh náš. Dar horníku, 1907

 

Největší zvon se jmenuje Spasitel / Kristus (Christusglocke):

 • zvuk: g
 • vaha: 1580 kg
 • průměr: 1,574 m
 • nápis v němčině: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Stiftung Familie Czech – Marienberg, 1907 
 • překlad: Já jsem ta cesta pravda i život. Věnováno rodinou Čechů – Mariánské Hory, 1907

 

Věžní hodiny

hodinyO věžní hodiny se starají odborníci z firmy Impuls-B. Čas na věžních hodinách je řízený rádiovým signálem DCF.

Celou hodinu vyzvání největší zvon Spasitel.
Každou čtvrt hodinu zvoní střední zvon Luther.