Zvony, hodiny

Ve věži kostela se nacházejí tři ocelové zvony ulité v Bochumské továrně na výrobu zvonů a produktů z ocelolitiny (Bochumer Verein für Glocken und Gussstahlfabrikate).

Nejmenší se jmenuje Práce (Arbeitsglocke):

 • zvuk: cis
 • váha: 700 kg
 • průměr: 1,170 m
 • nápis v polštině: Wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Fundacja górników, 1907
 • překlad: Vězte, že vaše práce není v Pánu marná. Dar horníku, 1907

Prostřední je Luther (Lutherglocke):

 • zvuk: e
 • váha: 1080 kg
 • průměr: 1,387 m
 • nápis v němčině: Ein feste Burg ist unser Gott. Stiftung der Bergleute, 1907
 • překlad: Hrad přepevný je Pán Bůh náš. Dar horníku, 1907

Největší zvon se jmenuje Spasitel / Kristus (Christusglocke):

 • zvuk: g
 • váha: 1580 kg
 • průměr: 1,574 m
 • nápis v němčině: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Stiftung Familie Czech – Marienberg, 1907 
 • překlad: Já jsem ta cesta pravda i život. Věnováno rodinou Čechů – Mariánské Hory, 1907

Věžní hodiny

hodinyO věžní hodiny se starají odborníci z firmy Impuls-B. Čas na věžních hodinách je řízený rádiovým signálem DCF.

Celou hodinu vyzvání největší zvon Spasitel.
Každou čtvrt hodinu zvoní střední zvon Luther.
(Po zásahu hromu do věže 4.7.2017, se jeden motor nepodařilo opravit a zvony zvoní už jen o půl a v celou).