Vitráže

V kostele v apsidě oltáře jsou čtyři krásně malovaná okna, darovaná dobrodincem našeho sboru, insp. ekonomie Albertem Andrée.

Na prvním zleva je znázorněn Ježíš, volající pracující a obtížené:

na druhém je Ježíš, nesoucí kříž:

na třetím Ježíš, přijímající malé dítky:

Čtvrté okno je vyzdobeno ornamentem: