Návštěvy z našich partnerských sborů

partnershipDruhý víkend v září budou našimi hosty přátelé z partnerského sboru v Dessau. Chceme společně prožít víkend a sejít se v neděli při bohoslužbách. Počítáme asi s 8 hosty.

První víkend v listopadu nás navštíví přátelé z partnerského sboru v Purley. Taky asi 8 hostů. Pro obě skupinky připravujeme program a taky hledáme možnosti ubytování. Byli bychom rádi, kdybychom jim mohli poskytnout ubytování v našich rodinách. Kdo byste měl zájem podít se na přípravě programu či hlavně kdo byste mohl poskytnout pro naše hosty ubytování, přihlaste se, prosím, u ses. Jarmily Grollové.