Naše webové stránky

www.volny.cz/cce.ostrava – tohle je adresa na našich minulých stránek. Sloužily nám skoro dekádu (2003-2012). Staral se o ně Petr Holibka, za což mu velice děkujeme! Stránky budou nadále přístupné jako archiv (za to taký Petrovi děkujeme!), takže se s nimi nemusíme loučit. Teď si ale zvykejte na adresu ostrava.evangnet.cz.