Modlitební okénko | listopad 2014

prayer

  • Děkujme Pánu za milost, jež nám prokazuje, a sílu, kterou nám dává na každý den.
  • Prosme za zdárný průběh sborových i církevních akcí v nadcházejícím měsíci. Mysleme na Ostravské listopadání, sborové neděle, konvent začátkem listopadu.

  • Modleme se za naši mládež a děti, aby v dnešní uspěchané době nacházeli cestu k víře a k Pánu Bohu. 
  • Prosme, aby se naše rodiny působením Ducha Svatého stávaly společenstvím víry, naděje a lásky.
  • Prosme aby Pán podporoval úsilí zdravotníků, kteří pomáhají nemocným v nejchudších oblastech světa. Prosme o posilu a ochranu pro Lékaře bez hranic pomáhající v boji s mnoha životně nebezpečnými epidemiemi a zejména aktuální epidemii eboly.
  • Modleme se za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly cesty k vytváření pokojné budoucnosti. Prosme za národy světa, aby vzájemným poznáváním a úctou rostly v harmonii a pokoji.
  • Modleme se, aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě.
  • Prosme Pána o milost nad tímto světem a záchranu mnohých od zlého.

dm

Čas společných přímluv byl stanoven vždy na středu v době mezi osmou a devátou hodinou večerní, společná témata můžete čerpat právě odtud.