Mládež ONLINE – Izraelská mozaika

Pokud zrovna nemůžete zajít na svou mládež, můžete sledovat setkání mládeže v Ostravě z 5.2.2015. Na téma „Izraelská mozaika“ mluvil doc. ThDr. Tomáš Novotný.

Záznam z této mládeže budete moci sledovat na: mladezonline.evangnet.cz

mladezonline