Br. f. Lubomír Hána – významné narozeniny

Lubomír Hána oslavil v září 90. narozeniny,
připomněli jsme si to po bohoslužbách 16. září.
Blahopřejeme bratru faráři Hánovi a děkujeme za jeho vytrvalou službu!