Logos Ostrava

Staršovstvo sboru pověřilo pastorací osob s homosexuální orientací Hanu Vlčinskou. Spolupracuje s společenstvím Logos Ostrava.
Pravidelná setkání se konají v naši farní kanceláří a římskokatolické faře v Ostravě-Třebovicích každý poslední pátek v měsíci – v zimním čase v 19 hodin, v letním čase v 19:30 hodin.

Viz informaci: