Letní tábor pro děti a dorost 2006

Letošní tábor se konal 4. – 11. srpna 2006  na již ověřeném a známem tábořišti v Hošťálkové v Beskydech. Na již zmíněném tábořišti jsme se usadili na jeden letní týden už po třetí, z čehož vyplývá, že už asi nikoho nepřekvapí pět obydlích zvaných tee-pee, které děti i vedoucí s instruktory na sedm nocí obydlí. Letošní překvapení však na sebe nenechalo dlouho čekat. Na celý týden jsme vkročili do země zvané Narnia. Do země plné nadpřirozených bytostí. Bytostí dobrých, ale i sobeckých a závistivých. Do země, kde jsme však nakonec mohli společně s dětmi poznat vlastnosti jako jsou odvaha, čest, ale především laská k druhým Po celý týden vládla na táboře příjemná atmosféra, kterou nám nedokázalo zničit ani deštivé počasí. A tak jsme se nemohli divit, že tento tak trochu fantastický týden uběhl jako voda. Nastal totiž pátek, který byl ve znamení balení, úklidu a bourání tábora. V podvečer jsme se spokojeně všichni vrátili domů.
Benjamín Groll