Letní tábor pro děti 2004

 • Konal se od 8. 8. do 15. 8. asi 60 kilometrů od Ostravy v Hošťálkové na Valašsku.
 • Zúčastnilo se jej 21 dětí ve věku od 6 do 14 let.
 • Děti byly rozděleny do 4 družinek, z nichž každá spala v jednom velkém indiánském stanu tee-pee. Pátý stan obývali vedoucí a technický personál.
 • Tábor trval celkem 7 dní a nocí. Pršelo asi sedmkrát: Jednou při příjezdu, jednou uprostřed týdne, kdy všichni spali, a asi pětkrát v podobě krátkých přeháněk den před odjezdem.
 • Při biblických programech jsme šestkrát četli ze Starého zákona o obnově Jeruzaléma po návratu z babylónského zajetí (téma tábora bylo: „Mise: Obnova Jeruzaléma“). Posedmé pak při bohoslužbách s místním sborem z Nového zákona o budování Kristovy církve.
 • Velká hra skončila kuriózním výsledkem: Za suverénní družinkou Baana(n), která získala celkem asi 150 cihliček (= bodů) za nejrůznější úkoly a soutěže pro jednotlivce i skupinky, se ostatní tři seřadily na druhém místě s naprosto stejným počtem 142 cihliček. I takto se nám ukázalo, jak je na táboře (a jistě i v církvi) důležitý každý človíček a každá sebemenší snaha a aktivita.
 • Když jsme přišli v neděli na bohoslužby do hošťálkovského kostela, počet účastníků se zvýšil asi o 30 procent.
 • Úkolem 3 vedoucích bylo především zajištění celkové organizace a většiny biblických a večerních programů.
 • Čtyři instruktoři bydleli s dětmi v jejich stanech. Jedním z jejich nejdůležitějších úkolů bylo fungovat jako náhradní „mámy“ či „tátové“, především pro nejmenší děti (každá družinka měla dvojici malých dětí ve věku 6-8 let). V indiánských stanech je náročné bydlet a existovat v suchu, v pořádku a dobré náladě i pro dospělé, natož pro nejmenší. Kromě toho vedli instruktoři také část programů a her.
 • Technický personál tvořili tři lidé: Kuchařka, zdravotník a „technik“. Starali se o oheň, vodu, jídlo a naše zdraví. A pomáhali ještě jinak a rozmanitě.
 • Rozpočet tábora byl 24.000 Kč. Z toho 22.300 Kč uhradili rodiče dětí, 1.700 Kč uhradil sbor (na akce dětí a mládeže přispívá pravidelně, při některých akcích až do výše čtvrtiny nákladů).
 • Když se naše dvě děti, Jana a David, vrátili domů, trvalo 2 hodiny, než ze sebe na maminku přestaly chrlit jeden táborový zážitek za druhým.
 • Všem spolupracovníkům patří mnohý (jaký přesně, to při vší snaze nedokážu přesně spočítat:-) dík. Taky Pánu Bohu za ochranu, požehnání, za vůbec celý radostně a užitečně strávený týden. A rovněž maminkám za to, že to po nás potom všechno vypraly.

Roman Mazur