Krokodýlí řeka

V neděli 2. května se po bohoslužbách v rámci posezení u kávy a čaje si pro nás Aleš Wrana připravil psychologickou hru s názvem Krokodýlí řeka. Smyslem této skupinové hry je zamyslet se nad etickými otázkami krátkého příběhu o Abigail a Gregorym. Nejprve každý účastník sám za sebe seřadil jednotlivé hrdiny podle toho, jak správné či spíše nesprávné se mu jevilo jednání. Nejzajímavější část hry pak spočívala v porovnání a zdůvodnění jednotlivých hodnocení. Pozoruhodné bylo, že větší nesoulad v názorech panoval napříč pohlavími a ne mezi generacemi.
Mimochodem tato hra nemá jediné správné řešení, ale jde o to uvědomit si vlastní východiska, podle kterých hodnotíme jednání své i lidí v našem okolí, a konfrontovat své pohledy s názory třeba protichůdnými.
Hru je možné najít na internetu – stačí do vyhledávače zadat „psychologická hra krokodýlí řeka“.
Petra Waloschková