Hledáme posily do pěveckého sboru

Chtěli bychom pozvat zájemce o sborový zpěv všeho věku. Důležitá je chuť zpívat a ochota pravidelně se scházet ke zkouškám. Zkoušíme obvykle v neděli po bohoslužbách, pokud se nedomluvíme jinak.

Těší se na Vás Samuel Mach a spol.