Happening proti chudobě

Dne 17. 10. 2006 jsem měl možnost stručně prezentovat služby poskytované naším Denním centrem Oáza na Happeningu u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Akce byla pořádána Armádou spásy a Charitou Ostrava na Jiráskově náměstí v Moravské Ostravě (na Kuřím rynku) za účasti zástupců Města Ostravy, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a dalších hostů.
Mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou se několikrát lehce boural a těžce znovu stavěl symbolický dům životní cesty každého z nás z lepenkových krabic. Všichni účastníci i procházející občané měli také možnost ochutnat pravou nefalšovanou „bezdomoveckou“ polévku. Mimochodem – byla výborná!
V rámci programu byly prezentovány azylové domy i další sociální služby a také výrobky uživatelů služeb. Program moderoval Aleš Juchelka a vystoupil zde také dívčí vokální soubor ADASH interpretující židovské písně.
Martin Bittner