Farní sbor ČCE v Ostravě-Vítkovicích (1952-1999) – kronika sboru

rok založení: 1949, osamostatnění sboru: 1952, od 1.4.1999 spojen se sborem Ostrava

Sbor vznikl na podzim 1949 z kazatelské stanice, jež patřila ke sboru v Ostravě I. K jeho území náleželo několik ostravských předměstí (Vítkovice, Zábřeh, Hrabůvka, Hrabová, velké sídliště „Jižní město“), jakož i 11 obcí z okresu frýdeckého a novojičínského, v nichž však žili evangelíci jen zcela ojediněle.

Kazatelská stanice v Ostravě-Vítkovicích:

 • František Polák (ostravský farář)
 • Jaroslav Kantorek (ostravský farář)
 • Miroslav Heryán (1942-1945) – diakon s určením pro kazatelskou stanici
 • Čeněk Holeček (1943-1946) – diakon, vikář s určením pro kazatelskou stanici
 • Vlastimil Sláma (1947-1948) – vikář s určením pro kazatelskou stanici
 • Vladimír Harych (1948) – vikář s určením pro kazatelskou stanici
 • Karel Hodaň (1948-1950) – kazatel, vikář s určením pro kazatelskou stanici
 • Jiří Lejdar (1950-1952) – vikář s určením pro kazatelskou stanici

1920 – František Polák (farář sboru Ostrava I v letech 1920-1924) zavedl ve Vítkovcích pravidelně dvakrát měsíčně služby Boží a mimo to konal občasné biblické hodiny i jiná shromáždění.

1924 – byla založena kazatelská stanice, jedna z nejživějších při ostravském sboru. Vedl ji za předsednictví J. J. Klibra výbor, složený z řady horlivých bratří. Kazatelsky o ni pečoval ostravsky farář Jaroslav Kantorek, později jeho pomocníci, tehdejší diakoni Čeněk Holeček a Mir. Heryán.

1945 – po 2. světové válce dávná touha vítkovických po samostatném sboru rostla.

1947 – ve Vítkovicích začal pracovat ostravský vikář Vlast. Sláma, který tu založil Nedělní školu a zavedl služby Boží každou neděli. Po roce jej vystřídal vikář Vlad. Harych, toho po dalším roce Karel Hodaň. Byla podána žádost o osamostatnění a s přispěním mateřského sboru zakoupen dům za tehdejších 550.000,- Kčs. Shromáždění se do té doby konala v místním Husově sboru církve československé a v různých školách.

1950 – do sboru Ostrava I nastoupil s určením pro Vítkovice vikář Jiří Lejdar.

Samostatný sbor:

1952 – osamostatnění sboru. Jiří Lejdar se stál prvním farářem sboru.

1968 – Po odchodu f. Lejdara byl zvolen farářem Ludvik Klobása. Protože nebylo možno z bytů ve sborovém domě zařídit sborové místnosti a jejich potřeba pro rozvoj sborového života byla stále naléhavější, byly získány do nájmu prostory zrušeného hostince a upraveny na poměrně vyhovující modlitebnu. Počet členu byl kolem 1000.

1979 – Farář L. Klobása odešel do sboru Ostrava I, odkud administroval Vítkovice 4 roky.

1983 – farářem byl zvolen Petr Firbas. Sbor byl pro finanční neúnosnost nucen zrušit dosavadní nájem v bývalém hostinci a jednat o novém. Po úspěšném jednání s Církvi československou husitskou vstupil sbor do patnáctiletého období činnosti v jejím kostele v Ostravě-Vítkovicích (1981-1995).

1987 – sbor prodal svůj dům s nájemními byty a naopak koupil rodinný domek – byt pro kazatele.

1990 – Sbor byl spoluzakladatelem střediska Diakonie (listopad).

1992 – Farář Petr Firbas odešel ze sboru. Sbor byl  administrován z Ostravy.

1995 – došlo k nešťastné souhře okolností, která způsobila, že sbor byl nucen hledat dočasný azyl v sesterském společenství ČCE v centru Ostravy.

1996 – Roman Mazur byl zvolen jáhnem.

1999 – Po několikaletém období spoluexistence došlo 1.4.1999 ke sloučení sboru se sborem Ostrava I. Na konci devadesátých let se bohoslužeb účastní průměrně 40 účastníků včetně skupiny dětí a mládeže (kartotéka čítala 377 jmen).

[fragmenty z:  1918-1968. Sborník k 50. výročí spojení českobratrské církve evangelické, Kalich, Praha 1969 a Církev v proměnách času. 1969-1999. Sborník Českobratrské církve evangelické, Kalich, Praha 2002]

Místa působení:
Farní kanceláře:
 • Nerudova 34 – farní kancelář a byty, 194?-1987
 • Karpatská 40 – farní kancelář a byt kazatele, 1988/1989-2007

Modlitebny:

 • Husův sbor, různé školy (jako kazatelská stanice)
 • Ocelářská 16 – modlitebna v bývalé hospodě, ???-1979
 • Lidická 54 – kostel CČSH, 1981-1995
 • Husovo nám. – kostel sboru Ostrava I, 1995-1999