farářka Ewa Jelinek

[plasma.jpg]

  • 23.9.1984 – narození
  • 2.10.2011 – ordinace
  • 1.10.2010-30.9.2011 – vikářka Ostrava
  • od 1.10.2011 – farářka Ostrava

První farářka v Ostravě
Předsedkyně staršovstva (virilní členství)
Administrátor sborových stránek

Členka Celocírkevního odboru mládeže ČCE (11.2013-10.2015; 11.2015-10.2017)
Členka celocírkevního Poradního odboru ekumenického (2016-)

Adresa: Husovo nám. 1188/4, 702 00 Ostrava
Tel: +420 776 793 093 (CMS)
Email: ewa.jelinek@evangnet.cz
Kazatelský blog: ewajelinek.blogspot.cz

Farářka je ve sborové kanceláři přítomná ve čtvrtek 9-12 hod. Je možné se na ní obrátit kdykoli osobně nebo telefonicky.