Evangelický hřbitov (1857) a kostel (1862) v Ostravě

Ostravští evangelíci se 13. července 1857 sešli na sborovém shromáždění a schválili založit v Ostravě vlastní hřbitov. Za vydatné pomoci Vítkovických železáren byl zakoupen pozemek při silnici z Ostravy do Vítkovic v blízkosti jámy Šalomounovy od Antonína Ausigrocha, majitele vodního mlýna v Ostravě. Severní dráha hradila výlohy s oplocením hřbitova a město Ostrava darovalo deset tisíc cihel ze své cihelny na stavbu márnice. Hřbitov byl roku 1858 seniorem Sepéšym slavnostně odevzdán svému účelu.

Po zřízení vlastního hřbitova vzrostla touha po postavení kostela. Již roku 1859 bylo schváleno, že se na hřbitově postaví kostel. Za tím účelem byly konány podomní sbírky mezi ostravskými evangelíky a roku 1860 bylo již shromážděno dva tisíce zlatých. Byly vypracovány plány. Stavba, rozpočtena na 6 000 zlatých, byla zadána firmě Josef Kraus z Moravské Ostravy, která začala stavbu na jaře roku 1862 a v říjnu téhož roku ji dokončila. Rozpočet byl překročen o 4 000 zlatých, takže kostel stál 10 000 zlatých.
Kostel byl 17 m dlouhý, 10 m široký a vešlo se do něj 250 – 300 lidí. Slavnostní posvěcení kostela vykonal moravskoslezský superintendent Jan Lumnitzer z Brna za veliké účasti evangelíků v Ostravy a okolí.

1 komentář u „Evangelický hřbitov (1857) a kostel (1862) v Ostravě

Komentáře nejsou povoleny.