Dopis hostitelům (partnerská konference Ostrava 2016)

Milé sestry, milí bratři,
partnership.png (1233×354)jak již jistě víte, v roce 2016 se uskuteční v Ostravě v pořadí již 16. mezinárodní partnerská konference tentokrát na téma Ecclesia semper reformanda – církev stále se reformující. Smyslem společného setkání je mimo jiné budování nových kontaktů a přátelských vztahů v rodinách hostitelské země. Proto se na vás obracíme s prosbou, zda byste byli ochotni ubytovat účastníky z partnerských sborů z Dessau a Speyeru v Německu, z Purley a Belfastu ve Velké Británii a z Hartfordu v U.S.A. Konference proběhne v termínu od soboty 30. července do neděle 7. srpna 2016.

Součástí tohoto dopisu je také dotazník, který prosíme, vyplňte v případě vaší ochoty a zájmu někoho ubytovat. Vyplněný dotazník, prosím, předejte osobně, nebo zašlete e-mailem nejpozději do konce listopadu 2015 na adresu: Marta35@seznam.cz a v kopii také: jarmila.grollova@atlas.cz.

Ti, kteří dotazník vyplní a jsou tedy ochotní ubytovat hosty ze zahraničí, dostanou bližší informace nejpozději do března 2016. Otázky k vyplňování dotazníků můžete směřovat na Martu Machovou (tel. 733 142 425) nebo na Jarmilu Grollovou (tel. 724 345 392).

Ať už je ve vašich silách někoho ubytovat, nebo ne, jste všichni srdečně zváni k účasti na konferenci. Veškeré získané údaje budou sloužit pouze pro účely Partnerské konference konané v Ostravě a nebudou nikde zneužity.

Děkujeme za váš čas při vyplňování i ochotu ubytovat účastníky této konference.

Marta Machová, Jarmila Grollová

S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.
(Židům 13,2)