Archiv pro rubriku: Zprávy

Modlitební okénko | červen 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za milost a lásku, kterou prokazuje naší zemi. Děkujme za ovzduší důvěry mezi křesťanskými církvemi v Ostravě.

✤ Prosme za vedení Duchem Svatým, zmocňování ke službě. Ať vidíme to, co je důležité z Boží perspektivy, co od nás Pán očekává, ať radostně a obětavě činíme jeho vůli. Prosme o moudré jednání staršovstva i správců celé církve. Celý příspěvek

Synod ČCE zvolil novou synodní radu

Daniel Ženatý

Synod ČCE zvolil novou synodní radu:

Synodní senior: Daniel Ženatý
Synodní kurátor: Vladimír Zikmund
1. náměstek synodního: seniora Pavel Pokorný
2. náměstek synodního: seniora Ondřej Titěra
1. náměstek synodního kurátora Jiří Schneider
2. náměstkyně synodního kurátora Eva Zadražilová

Vladimír Zikmund

Funkční období nové synodní rady začíná 23. listopadu 2015. Ustanovena bude při bohoslužebném shromáždění v Praze 21. listopadu. Synodní rada je nejvyšší šestičlenný správní orgán ČCE volený synodem na šest let. Skládá se ze tří farářů a tří laiků. V čele stojí nejvyšší představitelé církve: synodní senior/ka (duchovní) a synodní kurátor/ka (laik).

 

Zdroj: http://synodcce.cz/synod-cce-zvolil-novou-synodni-radu/