Archiv pro rubriku: Tábory

Letní tábory pro děti – dějiny

1999 – Vítkov – Ovoce Ducha svatého
2000 – Velké Karlovice – V družině Krále Davida (Král David)
2003 – Střítež nad Bečvou – „Quo Vadis“ – Kam kráčíš aneb život prvních křesťanů v Římě (Skutky)
2004 – Hošťálková – „Mise: Obnova Jeruzaléma“ (Obnova Jeruzaléma po návratu z babylónského zajetí)
2005 – Hošťálková – „Hurá za Pavlem!“ (Apoštol Pavel)
2006 – Hošťálková – „Narnia“, Lev, čarodějnice a skříň (Adam a Eva, Kain a Abel, proroctví o Mesiáši, narození Ježíše Krista, ukřižování, vzkříšení)
2007 – Střítež nad Bečvou – „Zakopejte válečnou sekeru“. Cesta Moravských bratří k indiánům (Abraham se přimlouvá za Sodomu, Izák vítězí ve sporech snášenlivostí, Jákob miluje Ráchel, Daniel ve lví jámě, Josef a Putifarova žena, nové přikázání)
2008 – Střítež nad Bečvou – „S vírou vstříc zemi zaslíbené“ (Putování pouští)
2009 – Střítež nad Bečvou – „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi…“ (Stvoření světa)
2010 – Hošťálková – „Hobit“ aneb cesta tam a zase zpátky (Petr)
2011 – Rožnov-Studené – „Lesk a bída panování krále Davida“ (Král David)
2012 – Střítež nad Bečvou – „Vikingská výprava“ – vzhůru na drakkar! (Apoštolské vyznání víry)
2013 – Střítež nad Bečvou – „Bojujte, bojujte dál!“ (Povstání Makabejských za svobodu víry)
2014 – Střítež nad Bečvou – „Hledá se dr. Livingstone!“ (Misie, misionáři, Skutky a jiné)
2015 –  Střítež nad Bečvou – „Calico – město pistolníků“ (Nehemjáš)
2016 – Střítež nad Bečvou – „Zaváté stezky lovců kožišin“ (Ovoce Ducha na základě Daniele)
2017 – Střítež nad Bečvou – „Proroctví hor“ (Elijáš)
2018 – Střítež nad Bečvou – „Poklad Černého delfína“ (Skutky apoštolské)
2019 – Střítež nad Bečvou – „Jeden mrtvý navíc“ – benediktýnský mnich (Desatero)

Letní tábor pro děti 2018 | první fotky

Včera, 1.8.2018 začal jedenáctidenní letní tábor pro děti organizovány naším sborem.  Koná ve Stříteži nad Bečvou. Účastní se ho 18 dětí a 9 vedoucích, hlavním vedoucím je Jana Grollová.

Dorazily už první fotografie z prvního nástupu. Můžete si je prohlédnout zde: Fotogalerie.

Více informaci o probíhajícím táboře najdete na stránkách: tabory-cceostrava.cz

Modlíme se za požehnání a ochranu pro naše táborníky.

Letní tábor pro děti 2017 | fotky

Fotogalerie z tábora pro děti

Prázdniny už jsou za námi a školní rok pomalu začíná, ale my máme možnost aspoň ve vzpomínkách se vracet na dorostový tábor, který jsme měli 22. – 29.8. opět u Stříteže nad Bečvou. Letos nás celým táborem, ať už na Biblických programech, nebo při hrách, provázel prorok Elijáš. Na dopoledních programech jsme se seznamovali s příběhy, které o něm čteme v Bibli, při odpoledních hrách jsme se my stávali zdravotníky, putovali za Elijášem, učili se pohybovat v terénu podle azimutu, vrhali pláštěm (ehm, teda holinkou) a překonávali sami sebe i druhé v táborové olympiádě, zabírali vinici, pekli nekvašené chleby, nebo jako prorok Elíša jsme putovali do poslední chvíle za Elijášem, abychom se toho od něj co nejvíce naučil, po večerech jsme hráli hry, nebo seděli u ohně a zpívali. Každý večer, na hlavním nástupu, jsme v kostýmech hebrejů jedli společně nekvašenou placku a vinnou šťávu, hráli drejdl a naučili jsme se i společný židovský tanec v kroužku. Do toho všeho jsme měli opět hromadu odborek (písmenek), které se plnily u vedoucích ve volném čase a spoustu dalších věcí, které ani nelze všechny vyjmenovat.

Zkrátka jsme prožili vynikající tábor, nic nám tam nechybělo, a i přes to, že skoro každý den pršelo, tak se o nás Pán Bůh výborně staral a vždy to bylo v době, kdy nám to nijak moc nenarušovalo plány a my tak mohli provádět vše, co jsme naplánovali. Všem zúčastněným dorostencům i vedoucím patří veliký dík a těšíme se, že opět za rok se setkáme na dalším táboře.

Marta Bukáčková, vedoucí

ll6x7hG-4cQn3hRDGW_8inASqO9KzVM-EOIU1BjRUnMm2fSKtdF7YS8WNOAWEDJhUjR_IVsXpCcAXYO3pBo5IR7nebU-cjLS5KV0rT_-zXDSQoLhdkEDe8pCecgDjnxo6Irfxk3uOh0qoSQ5wzpoe_GxZEC8rYWVvqPMMAZhEREvebSbfZbjaJPd_YaqbwuX6wsPN1lk7xfgVSFdTQEx9mWUd6d3qWgvpEAMxVAw29CjgA5YMdpqn_RkSzBUPdRfyGLB8pdG3NwQxpPjtEJZRQkYY3wDUQlqftMB2AXcuS_YHCTcTGEHz6VI9WwiLo1JUWRubqbEPonURXVj3dM2SnZdPjmO5C_f4xFYGlGZG-cYNxsXkJFrrw1aABr0-oMPKLz0b0L6Bfza0vhDfkVJ0cEo9JHrLQ9ea5XfNBo30sichIMwmz774gI1OTmpJCqzKC1JtB-Cwy3-8wTJwLaFVE0ChokOJfZmBQuNHvi3gGYsrIR5Mou3UvhTHbqRBUEtknNKmOhQblPHEg6B89Z5XJj8onTwR6pfR1bAC9I6J3MSw63jKIJu-2BvlW6-dtbtjFFx9qwp9-gtO3Fu-QrUcLtngkkgyao=w437-h291-no (437×291)

Letní tábor pro děti 2014

tabor2014_a4aUž zbývá pouhý den do odjezdu na letošní tábor! Abyste si mohli zavzpomínat jaké to bylo kdysi, podívejte se na tuto stránku: Tábory pro děti – dějiny. Pokud si pamatujete nějaký tábor, který tam není popsaný, ozvěte se!

Letos budeme hledat dr. Livingstona. Nějak se nám ztratil. A ztratil se v Africe, takže letos to bude prostě Africký tábor!

P.S. Afriku najdete ve Stříteži nad Bečvou. V neděli navštívíme i místní Farní sbor ČCE na bohoslužbách. Můžete se za námi stavit, ale až v pátek 25.7.2014, a to na táborový oheň.

mapy.cz/s/bckK

Letní tábor pro děti a dorost 2013

Dne 6. 7. 2013 začínal tábor ČCE. Jelo se do Stříteže nad Bečvou. Byl zrovna jeden z těch teplých dní a tak byla cesta fajn. Jakmile jsme přijeli do stanice Stítež nad Bečvou, tak nás rozdělili do skupin a jelikož byl letošní tábor na téma Bojujte, bojujte dál – povstání makabejských za svobodu víry, tak jsme se měli jmenovat podle Judových přátel a proto byly skupinky pojmenovány takto: Zelení – Šimeón, Červení – Eleazar (později přejmenováni na Eleazaret ) a Žlutí – Jónatán. Teď vysvětlím proč byl Eleazar mezi který jsem patřila i já, přejmenován na Eleazaret. Tahle skupinka byla celá až na jednoho člena zraněná. Během tábora se toho stalo hodně. Letos se nám tábor náramně vydařil. Celý tábor bylo hezky až na pátek kdy pár hodinek pršelo. A protože bylo tak teplo tak jsme se tam téměř každý den koupali v řece. Nejteplejší den byl den kdy byl celodenní výlet. Každé ráno byly ranní rozcvičky. Nejnáročnější rozcvičku měl Samuel Mach, protože jsme s ním hodně běhali. Potom se vedoucí dělili i o to, kdo bude jaký den vařit protože se letos nenašel kuchař. Nejlepší obědy vařil Michal Sabó. Ten den kdy pršelo se trochu rozvodnil potok a odnesl nám nějaká mléka. Poslední den byla dražba jídla. Nejdražší věc byl Libanonský chleba který stál 400 dřepů a koho jiného než mě. Dohromady jsem na dražbě udělala 620 dřepů. Ale ten chleba za to stál. Myslím že letos byl super tábor.
Hezký den
Anna Sabóová

Fotogalerie

 

Letní tábor pro dětí 2012

Už když jsme v sobotu přijeli, všichni jsme věděli, že bude zábava. Tábor byl vikingský, vedle toho jsme jako letošní téma měli „Krédo“ neboli apoštolské vyznání víry. Ewa vytáhla super vychytávku s papírky, které věšela do jídelny. Na večerním nástupu jsme měli úvod do příběhu. Skončila jsem v modrém družstvu, později pojmenovaném Ölmarr, ostatní družstva byla myslím Ulftrigger a Ragnmarr. Janin pozdrav „Salám Aleikum“ byl za chvíli přemutován do „Salám a Májku“. Jana hrála vyslance ke králi Slovanů, který si ke všemu vedl deník. V neděli jsme se vydali na bohoslužby a potom měli úžasný oběd od Štěpána. Po celý čas tábora se hrály čtyři hry: Dítě (kolíček, který jste museli mít pořád u sebe), Granát (všichni museli udělat klik), Zakázaná slova a Metaxa (štronzo). Poté následovala Velká Táborová Hra. V podobném rytmu pokračovalo dalších několik dní, ale potom jsme se vydali na výlet a celé se to zase rozpadlo. Já neměla čas psát kroniku, Maruška si základ psala do bloku na kolenou a Jana s námi hrála „Krežom – nekrežom“. Nakonec jsem nějak tu kroniku dopsala (neptejte se mě, jak). Než jsme se nadáli, byl čas na poslední VTH. První část byla luštění run. Žlutí, s Aničkou, která je měla našprtané, byli hned pryč. Červení a my jsme tam tvrdli dál. Po asi půlhodině neúspěchu jsme se rozhodli spolupracovat, ale ani tak jsme to do časového limitu nestihli. Druhou etapu jsme taky zrovna nevyhráli, ale užili jsme si to. Nakonec to dopadlo tak, že jsme skončili třetí. Ale všichni jsme si to náramně užili.
Eliška Vlčinská

Fotogalerie