Archiv pro rubriku: Pozvánky

Mládežnická konference partnerských sborů – Purley 2018

Termín: 21.-29. července 2018
Téma: Ovoce ducha
Věková skupina: 12-21 let
Účastníci se mohou těšit na několik dnů na Blackland Farm, výlet do Brightonu a Londýna, návštěvu Hever Castle či Harry Potter Studio.
Náklady: 100 liber (80 sourozenci) – zahrnují ubytování, jídlo, dopravu na místě a vstupy. Nutno připočíst letenku a kapesné.
Máte-li zájem nebo otázky, kontaktuje Janu Grollovou

partnership

Ostravské listopadání 10-12.11.2017


Farní sbor ČCE Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským SEMem a SOMem moravskoslezského seniorátu Vás zvou na tradiční hudební minifestival Ostravské listopadání, který se opět uskuteční druhý víkend v listopadu, tj. od 10. do 12. listopadu 2017. Letos se bude konat již 25. ročník, jehož konání podpořili finančně mimo jiné také Českobratrská církev evangelická a Ministerstvo kultury. Doufáme, že Vás program letošního ročníku Listopadání zaujme.

V pátek večer vystoupí Pavel Helan s kapelou, v sobotu dopoledne se můžete již tradičně zúčastnit hudební dílny vedené celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem. Festivalový program bude pokračovat v sobotu odpoledne a večer a vystoupí písničkář a herec Lukáš Burian, dále Peter Janků, Roman Dostál (člen skupiny OBOROH), oblíbená skupina Listopadání Moby Dick a hudební minifestival zakončí svým sólovým komorním koncertem Jarda Svoboda Trabandita (frontman skupiny Traband nominovaný na cenu Anděl 2016).

Přihlašovat se můžete od 5. října prostřednictvím formuláře na nových internetových stránkách:
www.listopadani.evangnet.cz

Více informací je možné získat také u Ewy Jelinek, farářky Ostravského sboru ČCE. Kontakt včetně programu a dalších informací je uveden v přiložené pozvánce nebo na uvedených internetových stránkách.

Mějte barevný podzim a těšíme se na setkání s Vámi na Listopadání

Organizátoři, SOM a M-SEM

Úklid kostela | 21.10.2017

kostel V sobotu 21. 10. od 8 hodin proběhne úklid kostela. Jste srdečně zváni!

Také uvítáme občerstvení pro pracovníky, které můžete přinést osobně, nebo jej předat v týdnu do kanceláře.

Těším se na všechny.

S pozdravem
Jana Krejčí, kostelnice

Program Noci kostelů | 9.6.2017

cz2017_Headerlogo.png (625×405)

16:00-17:50 – Kostel pro děti
17:50-18:00 – Zvoní zvony
17:50-21:30 – Stanoviště pro děti (paralelně k hlavnímu programu)
18:00-18:10 – Přivítání
18:10-18:30 – Pěvecký sbor ČCE
18:30-18:45 – Dětský pěvecký sbor Ko-Ko
18:45-19:00 – Recitace básní (Magda Machová)
19:00-19:30 – hudební skupina
19:00-19:30 – Prohlídka věže
19:30-20:00 – Pěvecký sbor ČCE
20:00-20:30 – Prohlídka věže
20:10-20:25 – Dětský pěvecký sbor Ko-Ko
20:25-20:40 – Recitace básní (Magda Machová)
20:40-21:00 – Zpěv a varhany – Jana Grollová a Dita Bartolšicová
21:00-21:30 – Prohlídka věže
21:30-21:45 – Varhanní skladby – Samuel Mach
21:45-22:00 – Zpěv a kytara – Jiří Krejčí
22:00-22:30 – Prohlídka věže
22:30-22:45 – Zpěv a varhany – Jana Grollová a Dita Bartolšicová
22:45-23:00 – Čtení z Bible
23:00-23:30 – Prohlídka věže (poslední)
23:30-23:45 – Zpěv a kytara – Jiří Krejčí
23:45-23:55 – Čtení z Bible
23:55-24:00 – Rozloučení a požehnání
00:00-00:00 – Modlitba

Více informaci na stránkach: nockostelu.cz

Výroční sborové shromáždění 12.3.2017

Srdečně zveme všechny členy sboru na Výroční sborové shromáždění. Bude se konat v neděli, 12.3.2017, a začne bohoslužbami, (už v 8:30, sál Třanovského).

Na programu je volba nového staršovstva (na období 2017-2023), zpráva o životě s stavu sboru za rok 2016 (pdf), schválení Výkazu hospodaření za rok 2016 a rozpočtu na rok 2017 (pdf) a volba revizoru sborového hospodaření (na roční období).

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.