Archiv pro rubriku: Pozvánky

Výstava obrazů v kostele

Výstava v evangelickém kostele v Ostravě je ukázkou z tvorby studentek atelieru Malba 1, Fakulty umění Ostravské univerzity jmenovitě Terezie Vaňkové, Moniky Urbanové, Adély Kopečné a Moniky Chovancové.

Kromě obrazů kostelních interiérů od Terezie Vaňkové, vystavené obrazy na první pohled duchovní tématiku nepřipomenou. Při podrobnějším zkoumání a expozici můžeme však v obrazech najít duchovní přesah.

Prázdné kostelní lavice Terezy Vaňkové mluví o tradici, ale i o jejím úpadku a prázdných kostelech. Její obraz Oltář zpodobuje výřez interiéru kostela ovšem v obrácené negativní gradaci. Namísto temného prostředí, ze kterého vyvstává socha anděla, a který byl její původní inspirací, je na jejím obraze jakýsi vysvětlený rentgenový prostor s temnou okřídlenou postavou. Ona chromatická negativita není jen samoúčelný nápad, ale možné transcendentní i kritické sdělení. Celý příspěvek

Noc kostelů | 24.5.2019

V rámci akci Noc kostelů 2019 srdečně zveme do Evangelického Kristova kostela, který bude široké veřejnosti otevřený v pátek 24. května od 18 do 24 hod.

Program Noci kostelů

17:50 18:00 Hlas zvonů
18:00 19:00 Chorus Ostrava
smíšený pěvecký sbor – koncert
19:00 20:00 Pradávna poselství
manželé Plecháčkovi – vystoupení s představením nástrojů – živé hudební nástroje, flétny, melodické kovové nástroje, bubny, alikvotní zpěv
20:00 21:00 Pěvecký a varhanní recitál
varhany – Dita Bartolšicová, soprán – Jana Grollová
22:00 22:40 Stavitel chrámu
Němý film z roku 1919 – adaptace pražské pověsti o architektu Petru Parléři, kterému Karel IV. zadal úkol dostavět v Praze gotický chrám. Film inspirovaný staropražskou pověstí natočil Karel DEGL ve spolupráci s historikem umění Antonínem Novotným.

Celovečerní program:

Výstava prací žáků prof. Daniela Balabána
V interiéru instalovaná výstava výtvarného umění

více informaci: nockostelu.cz

Kostel je otevřený pro turisty

otevrene_chramy_banner2_bez-data.jpg (310×110)

Evangelický Kristův kostel je již třetím rokem (v rámci projektu Otevřené chrámy) otevřeny pro turisty, a to o víkendech odpoledne.

Kostel žel nemá možnost bezbariérového přístupu.

Otevírací doba (od začátku května do konce října)

  • Sobota 14:00-18:00
  • Neděle 14:00-18:00

Otvírací doba v rámci projektu Otevřené chrámy. Vstup do kostela je zdarma. Přítomnost průvodce po celou otvírací dobu.