Archiv pro rubriku: Partnerské sbory

Evangelický sbor v Ostravě udržuje (dějiny) oficiální partnerské styky se sbory (konakty):
Speyer (Německo, Protestantische Gedächtniskirchengemeinde Speyer),
Dessau (Německo, Petrusgemainde Dessau – Nord),
Purley (Velká Británie, The United Reformed Church),
Hartford (Connecticut, USA, Immanuel Congregational Church)
– a neoficiální se sborem v Belfast (Severní Irsko, Woodvale Presbyterian Church).

Partnerská konference – program

partnership16. mezinárodní konference partnerských sborů v Ostravě (30. července – 7. srpna 2016)
téma: Ecclesia semper reformanda

sobota 30. července 2016

 • 19.00-21.00 společenský večer v Třanovského sále – prezentace ostravského sboru a dějin ČCE

neděle 31. července 2016

 • 10.00-11.00 bohoslužby – společné se SCEAV
 • 14.00-18.00 prohlídka sborových místností a kostela, prohlídka města
 • 19.00-21.00 společenský večer v Třanovského sále – prezentace sborů a dějin jejich církví

pondělí 1. srpna 2016 Celý příspěvek

Dopis hostitelům (partnerská konference Ostrava 2016)

Milé sestry, milí bratři,
partnership.png (1233×354)jak již jistě víte, v roce 2016 se uskuteční v Ostravě v pořadí již 16. mezinárodní partnerská konference tentokrát na téma Ecclesia semper reformanda – církev stále se reformující. Smyslem společného setkání je mimo jiné budování nových kontaktů a přátelských vztahů v rodinách hostitelské země. Proto se na vás obracíme s prosbou, zda byste byli ochotni ubytovat účastníky z partnerských sborů z Dessau a Speyeru v Německu, z Purley a Belfastu ve Velké Británii a z Hartfordu v U.S.A. Konference proběhne v termínu od soboty 30. července do neděle 7. srpna 2016.

Součástí tohoto dopisu je také dotazník, který prosíme, vyplňte v případě vaší ochoty a zájmu někoho ubytovat. Vyplněný dotazník, prosím, předejte osobně, nebo zašlete e-mailem nejpozději do konce listopadu 2015 na adresu: Marta35@seznam.cz a v kopii také: jarmila.grollova@atlas.cz.

Celý příspěvek

Sbírka pro partnerskou konferenci 2016

partnershipStále probíhá sbírka na 16. Mezinárodní konferenci partnerských sborů, která se bude konat v Ostravě v létě roku 2016. Ke konci října máme na účtu celkem 22.533,- korun. Všem dárcům a pravidelným přispěvatelům děkujeme.

Přispět můžete i vy a to několikerým způsobem:

 • v neděli do pokladničky, která je k tomu určená,
 • svůj dar můžete také předat osobně pokladní, sestře Vlčinské,
 • můžete bankovním převodem zaslat jednorázově svůj dar na č.ú. 230 036 556/2010 (variabilní symbol 11111)
 • a nebo můžete trvalým příkazem posílat pravidelně menší částku.

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv způsob příspěvku nebo daru, děkujeme.

Mezinárodní partnerství – dějiny

Mezinárodní partnerství, které máme s jinými místními kongregacemi v Purley, Dessau, Speyeru a Hartfordu je unikátní spojení skupin pěti kostelů v Evropě a Americe. Má kořeny v kontaktech mezi křesťany v Anglii a v  Německu po druhé světové válce. Mír a smíření, možná nejdůležitější potřeby v dnešním světě, byly v jádru těchto styků. Postupem času se tato spojení rozvinula a zpevnila, a počet zúčastněných kostelů se zvýšil na pět kongregací, které známe jako naše partnerství. Kromě toho Purley United Reformed Church má dvoustranné spojení s Woodvalem, Presbyteriánskou církví v Belfastu, která se nechce stát plnoprávným členem partnerství, ale někteří lidé jsou nadšenými účastníky v činnostech našeho partnerství.

Partnerství je udržováno prostřednictvím

 • dopisování,
 • výměnou informací a časopisů,
 • sdílených modliteb (Modlitby za pokoj – první neděle v září) a kázání k použití v bohoslužbě ve společné Neděli partnerství (poslední neděle v lednu), které mají na starostí:
 • 2015 – Dessau,
 • 2016 – Hartford, 
 • 2017 – Ostrava,
 • 2018 – Speyer, 
 • 2019 – Purley,
 • recipročních pravidelných skupinových návštěv.
 • Ovšem mnoho osob se navštěvuje v důsledku soukromých přátelství, která se během let vyvinula.
 • Mnoho lidí v různých kongregacích si cení těchto kontaktů, ale pravidelný zlatý hřeb vztahu mezi zúčastněnými kostely je určitě konference, která se koná každé tři roky. Všechny kongregace se střídají v organizování této události. Obvykle každá konference trvá asi deset dní a zúčastní se jí něco pod sto lidí ze šesti kongregací. Programy vždycky obsahují bohoslužby a studium bible, přednášky, rozhovory, diskuse (všechny s překladem ve třech jazycích), prohlídky, návštěvy, společenské činnosti a výlety. Od roku 1971, kdy se první konference konala v Purley, tato šablona pokračuje, a partnerství stále prosperuje.

(Stanley Griffiths, Purley)

Na konferenci v Purley v roce 2013 se rozhodlo, že oficiálnim logem partnerství bude:

partnership

Seznam konferenci:

 1. Purley 1971  – „Kde stojí církev dnes“
 2. Speyer 1974  – „Odpovědnost církve dnes“
 3. Hartford 1977 – „Umkehr als Ostervolk“
 4. Purley 1980 – „Církev ve společnosti světových názoru“
 5. Speyer 1983 – „Martin Luther – člověk a jeho dílo. Náš stravh, naše víra, naše naděje“
 6. Hartford 1986 – „Být křesťanem ve všedním životě“
 7. Dessau 1989 – „Křesťane dnes v odpovědnosti na zítřek“
 8. Purley 1992
 9. Speyer 1995
 10. Hartford 1998
 11. Ostrava 2001 – „Křesťan a společnost na prahu 3. tisíciletí“
 12. Dessau  2004 – „Hřích – vina – smíření“
 13. Purley 2007 – „Co to znamená, být lidmi víry v našem multikulturním světě“
 14. Speyer 2010 – „Boží stvoření – Dary a úkoly“ (ekologie)
 15. Hartford 2013 – „Hlahol Hospodinu celá země…“ (hudba)
  Speyer 2015  – setkání mládeže
 16. Ostrava 2016 – „Ecclesia semper reformanda“
  Purley 2018 – setkání mládeže
 17. Dessau 2019

Partnerské sbory v zahraničí

Dessau, Německo

Petrusgemainde Dessau – Nord

Wilhelm-Müller-Straße 1
06844 Dessau-Roßlau
Sachsen-Anhalt

 

Hartford, Connecticut, USA

Immanuel Congregational Church

10 Woodland Street,
Hartford, CT 06105

 

Purley, Surrey, Velká Británie

The United Reformed Church

906 Brighton Rd,
Purley, Surrey. CR8 2LN

 

Speyer, Německo

Protestantische Gedächtniskirchengemeinde Speyer

Ludwigstr. 48
67346 Speyer

 

Neoficiální partnerství:

Belfast, Severní Irsko

Woodvale Presbyterian Church

64a Woodvale Road,
Belfast BT13 3BU

Pojďme společně zlepšit svět

 1. Modlitby: modleme se za zlepšení životního prostředí, boj s chudobou atp., abychom vytvořili povědomí o těchto problémech.
 2. Podporujme charitativní projekty v našem sboru či komunitě (např. potravinová banka), obětujme svůj čas nebo přispějme přímo potravinami.
 3. Recyklujme! (plasty, sklo, papír, organický odpad, elektroodpad…)
 4. Neplýtvejme: darujme věci, které již nepotřebujeme místo toho, abychom je vyhodili.
  Příklad: Někdo ve sboru mohl být ochoten sesbírat nepotřebné oblečení, boty, hračky… a dát je lidem, kteří je potřebují.
 5. Jezděme více městskou hromadnou dopravou a na kole a méně autem.
  Příklad: Sdílejme auta při cestě do kostela.
 6. Ochraňujme zvířata a řiďme se heslem „Nekupuj, adoptuj!“. Při pořizování zvířete se zamysleme nad adopcí z útulku nebo záchranné stanice.
  Příklad: Sbor si může adoptovat zvíře v místní ZOO.
 7. Zakupme si 10 m2 pralesa! Tak zachráníme aspoň jeho malou část.
 8. Tiskněme Zpravodaj na recyklovaný papír nebo jej nabídněme online.
 9. Podporujme výrobky Fair-Trade a přimluvme se v místním supermarketu například za to, aby všechny prodávané banány byly Fair-Trade.
 10. Pokračujme v podporování velkých charitativních organizací jako je Unicef, Oxfam atp.

Chceme vytvořit povědomí o některých závažných otázkách naší doby, které zatím nemají konečné řešení.

Setkání mládeže z partnerských sborů (Speyer) – pondělí 10.8.2015

Setkání se skončilo včera ale účastníci z Purley a Ostravy si naplánovali odjezdy v klidu, až na dnešek. Nejdřív jsme se loučili my. V 5:30 jsme si s hostiteli naposledy řekli, že se  určitě uvidíme za rok v Ostravě, nasedli do mikrobusů, které řídily Anja a Nomi, a vydali na cestu do Mannheimu, odkud nám odjížděl autobus nejmenované společnosti – stejné jako před týdnem – takže jsme čekali, že přijedou se zpožděním a bez wifi, i když na ni lákají cestující. Překvapivě autobus (z Grenoble) přijel jen 3 minuty později než měl, takže loučení s Anjou a Nomi proběhlo rychle a také trochu chaoticky. Nic ale není ztraceno – přece se uvidíme za rok! Celý příspěvek

Setkání mládeže z partnerských sborů (Speyer) – neděle 9.8.2015

Poslední oficiální den jsme začali na faře předáním posledních perel a přípravou našeho vstupu během bohoslužeb. Ty začaly v 11 hod a vedl je f. Marcus. Mluvil anglicky a německy. Ještě před kázáním jsme přečetli ve třech jazycích text z 12 kapitoly 1 Kor o jednom těle, představili ten text v netradiční způsob, poděkovali za pohoštění, přijali poděkování za účast, obdrželi fotku a nechali se vyfotit. Pak následovalo kázání na toto téma. Celý příspěvek

Setkání mládeže z partnerských sborů (Speyer) – sobota 8.8.2015

Sobotní ráno bylo první, které jsme nemuseli začít budíčkem a mohli jsme se vyspat, protože byl to více méně volný den. Takže zase: někteří šli do města, do parku nebo na koupaliště. Faráři a laičtí zástupci sborů se sešli u Elke na lunch a poradu, na které se nejvíc diskutovalo o stavu připrav na Partnerskou konferenci Ostrava 2016 a také o dalším setkání mládeže v mezidobí. Shodli jsme se, že když mládež chce se potkat – my je jenom podpoříme! Takže setkání se bude konat. To kde a kdy ještě není jisté, možná v Purley v 2017, ale o tom už musí rozhodnout jejich staršovstvo. Na poradě chyběl f. Lutz z Dessau, ale naopak byl tam f. Markus Jäckle ze Speyeru, pro kterého to byla tím pádem první  porada. (Mimochodem: f. Uwe ze Speyeru je celý týden na dovolené a proto není s námi.) Celý příspěvek

Setkání mládeže z partnerských sborů (Speyer) – čtvrtek 6.8.2015

Po snídani jsme se sešli na faře (MLK – Haus), kde Dessaušti měli pro nás připraveny Impuls. Nejdřív nás naučili píseň Das ist unser Zeit a pak jsme mluvili o štěstí. Každý měl napsat tři věci, které nás dělají šťastným, přečíst nahlas a pak roztřídit do kategorií: obecný pocit štěstí, spontánní štěstí a dlouhodobé štěstí. Celý příspěvek

Setkání mládeže z partnerských sborů (Speyer) – středa 5.8.2015

Věděli jste, že náctiletá Ellen z Purley peče jednou do měsíce vlastní chleba, který je pak distribuován při večeři Páně ve sboru? A věděli jste, že ve Speyeru na večeři Páně při díkůčinění nemají ani šťávu ani víno, ale přímo hroznové víno? Tomhle a spoustu dalších věcí se člověk dozví na partnerském setkání, třeba během středeční snídaně. Celý příspěvek