Archiv rubriky: Partnerské sbory

Evangelický sbor v Ostravě udržuje (dějiny) oficiální partnerské styky se sbory (konakty):
Speyer (Německo, Protestantische Gedächtniskirchengemeinde Speyer),
Dessau (Německo, Petrusgemainde Dessau – Nord),
Purley (Velká Británie, The United Reformed Church),
Hartford (Connecticut, USA, Immanuel Congregational Church)
– a neoficiální se sborem v Belfast (Severní Irsko, Woodvale Presbyterian Church).

Konference v Ostravě – neděle 31.7.2016

Kvůli konání partnerské konferenci, scházíme se k bohoslužbám až na 10 hodinu ranní a to díky vstřícností Farního sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Ostravě, která v tuto dobu mívá běžně svojí bohoslužbu. Bohoslužebný prostor byl krásně ozdobený v barvy naší konference: červeně, bílé a zeleně. Červená barva symbolizující minulost je v českém prostředí barvou reformace (husité se vyznačovali červeným kalichem). Bílá je barvou přítomnosti a Boží přítomnosti mezi námi. Zelená je barvou naděje a odkazuje k budoucnosti. Bohoslužbu vedla farářka Ewa Jelinek, Slovem Božím sloužil farář SCEAV Vilém Szlauer a biblická čtení měli také účastnici konference (anglicky a německy). Pěvecký sbor zazpíval píseň na motivy Žalmu 27 Jeť Pán světlo mé.

Pokračování textu Konference v Ostravě – neděle 31.7.2016

Konference v Ostravě – sobota 30.7.2016

16. mezinárodní konference partnerských sborů v Ostravě začala v sobotu v odpoledních hodinách. Hoste se sjížděli pomalu ale jistě – nejpozději dorazili účastníci konference ze Speyeru. Po zahájení nasledovala pobožnost Jiřího Grolla a praktické informace. Večeře byla tak výborná, že si všichni přidávali a přidávali až nic nezbylo.

V kostele pak nasledoval první společný večer, během kterého jsme představili účastníkům vznik Českobratrské církve evangelické, historii. V následujících dnech se dozvíme o počátcích našich partnerských sborů. To proto, že téma celé konference zni „Ecclesia semper reformanda“ – církev stále se reformujíci. Během první třetiny konference budeme zkoumat naší minulost, pak přítomnost a na závěr nahlédneme do budoucnosti.

Po večeři si hostitele vyzvedli sve hosty a rozjeli se do domovů.

Partnerská konference – program

partnership16. mezinárodní konference partnerských sborů v Ostravě (30. července – 7. srpna 2016)
téma: Ecclesia semper reformanda

sobota 30. července 2016

 • 19.00-21.00 společenský večer v Třanovského sále – prezentace ostravského sboru a dějin ČCE

neděle 31. července 2016

 • 10.00-11.00 bohoslužby – společné se SCEAV
 • 14.00-18.00 prohlídka sborových místností a kostela, prohlídka města
 • 19.00-21.00 společenský večer v Třanovského sále – prezentace sborů a dějin jejich církví

pondělí 1. srpna 2016 Pokračování textu Partnerská konference – program

Dopis hostitelům (partnerská konference Ostrava 2016)

Milé sestry, milí bratři,
partnership.png (1233×354)jak již jistě víte, v roce 2016 se uskuteční v Ostravě v pořadí již 16. mezinárodní partnerská konference tentokrát na téma Ecclesia semper reformanda – církev stále se reformující. Smyslem společného setkání je mimo jiné budování nových kontaktů a přátelských vztahů v rodinách hostitelské země. Proto se na vás obracíme s prosbou, zda byste byli ochotni ubytovat účastníky z partnerských sborů z Dessau a Speyeru v Německu, z Purley a Belfastu ve Velké Británii a z Hartfordu v U.S.A. Konference proběhne v termínu od soboty 30. července do neděle 7. srpna 2016.

Součástí tohoto dopisu je také dotazník, který prosíme, vyplňte v případě vaší ochoty a zájmu někoho ubytovat. Vyplněný dotazník, prosím, předejte osobně, nebo zašlete e-mailem nejpozději do konce listopadu 2015 na adresu: Marta35@seznam.cz a v kopii také: jarmila.grollova@atlas.cz.

Pokračování textu Dopis hostitelům (partnerská konference Ostrava 2016)

Sbírka pro partnerskou konferenci 2016

partnershipStále probíhá sbírka na 16. Mezinárodní konferenci partnerských sborů, která se bude konat v Ostravě v létě roku 2016. Ke konci října máme na účtu celkem 22.533,- korun. Všem dárcům a pravidelným přispěvatelům děkujeme.

Přispět můžete i vy a to několikerým způsobem:

 • v neděli do pokladničky, která je k tomu určená,
 • svůj dar můžete také předat osobně pokladní, sestře Vlčinské,
 • můžete bankovním převodem zaslat jednorázově svůj dar na č.ú. 230 036 556/2010 (variabilní symbol 11111)
 • a nebo můžete trvalým příkazem posílat pravidelně menší částku.

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv způsob příspěvku nebo daru, děkujeme.

Partnerské sbory v zahraničí

Dessau, Německo

Petrusgemainde Dessau – Nord

Wilhelm-Müller-Straße 1
06844 Dessau-Roßlau
Sachsen-Anhalt

 

Hartford, Connecticut, USA

Immanuel Congregational Church

10 Woodland Street,
Hartford, CT 06105

 

Purley, Surrey, Velká Británie

The United Reformed Church

906 Brighton Rd,
Purley, Surrey. CR8 2LN

 

Speyer, Německo

Protestantische Gedächtniskirchengemeinde Speyer

Ludwigstr. 48
67346 Speyer

 

Neoficiální partnerství:

Belfast, Severní Irsko

Woodvale Presbyterian Church

64a Woodvale Road,
Belfast BT13 3BU

Pojďme společně zlepšit svět

 1. Modlitby: modleme se za zlepšení životního prostředí, boj s chudobou atp., abychom vytvořili povědomí o těchto problémech.
 2. Podporujme charitativní projekty v našem sboru či komunitě (např. potravinová banka), obětujme svůj čas nebo přispějme přímo potravinami.
 3. Recyklujme! (plasty, sklo, papír, organický odpad, elektroodpad…)
 4. Neplýtvejme: darujme věci, které již nepotřebujeme místo toho, abychom je vyhodili.
  Příklad: Někdo ve sboru mohl být ochoten sesbírat nepotřebné oblečení, boty, hračky… a dát je lidem, kteří je potřebují.
 5. Jezděme více městskou hromadnou dopravou a na kole a méně autem.
  Příklad: Sdílejme auta při cestě do kostela.
 6. Ochraňujme zvířata a řiďme se heslem „Nekupuj, adoptuj!“. Při pořizování zvířete se zamysleme nad adopcí z útulku nebo záchranné stanice.
  Příklad: Sbor si může adoptovat zvíře v místní ZOO.
 7. Zakupme si 10 m2 pralesa! Tak zachráníme aspoň jeho malou část.
 8. Tiskněme Zpravodaj na recyklovaný papír nebo jej nabídněme online.
 9. Podporujme výrobky Fair-Trade a přimluvme se v místním supermarketu například za to, aby všechny prodávané banány byly Fair-Trade.
 10. Pokračujme v podporování velkých charitativních organizací jako je Unicef, Oxfam atp.

Chceme vytvořit povědomí o některých závažných otázkách naší doby, které zatím nemají konečné řešení.

Setkání mládeže z partnerských sborů (Speyer) – pondělí 10.8.2015

Setkání se skončilo včera ale účastníci z Purley a Ostravy si naplánovali odjezdy v klidu, až na dnešek. Nejdřív jsme se loučili my. V 5:30 jsme si s hostiteli naposledy řekli, že se  určitě uvidíme za rok v Ostravě, nasedli do mikrobusů, které řídily Anja a Nomi, a vydali na cestu do Mannheimu, odkud nám odjížděl autobus nejmenované společnosti – stejné jako před týdnem – takže jsme čekali, že přijedou se zpožděním a bez wifi, i když na ni lákají cestující. Překvapivě autobus (z Grenoble) přijel jen 3 minuty později než měl, takže loučení s Anjou a Nomi proběhlo rychle a také trochu chaoticky. Nic ale není ztraceno – přece se uvidíme za rok! Pokračování textu Setkání mládeže z partnerských sborů (Speyer) – pondělí 10.8.2015

Setkání mládeže z partnerských sborů (Speyer) – neděle 9.8.2015

Poslední oficiální den jsme začali na faře předáním posledních perel a přípravou našeho vstupu během bohoslužeb. Ty začaly v 11 hod a vedl je f. Marcus. Mluvil anglicky a německy. Ještě před kázáním jsme přečetli ve třech jazycích text z 12 kapitoly 1 Kor o jednom těle, představili ten text v netradiční způsob, poděkovali za pohoštění, přijali poděkování za účast, obdrželi fotku a nechali se vyfotit. Pak následovalo kázání na toto téma. Pokračování textu Setkání mládeže z partnerských sborů (Speyer) – neděle 9.8.2015

Setkání mládeže z partnerských sborů (Speyer) – sobota 8.8.2015

Sobotní ráno bylo první, které jsme nemuseli začít budíčkem a mohli jsme se vyspat, protože byl to více méně volný den. Takže zase: někteří šli do města, do parku nebo na koupaliště. Faráři a laičtí zástupci sborů se sešli u Elke na lunch a poradu, na které se nejvíc diskutovalo o stavu připrav na Partnerskou konferenci Ostrava 2016 a také o dalším setkání mládeže v mezidobí. Shodli jsme se, že když mládež chce se potkat – my je jenom podpoříme! Takže setkání se bude konat. To kde a kdy ještě není jisté, možná v Purley v 2017, ale o tom už musí rozhodnout jejich staršovstvo. Na poradě chyběl f. Lutz z Dessau, ale naopak byl tam f. Markus Jäckle ze Speyeru, pro kterého to byla tím pádem první  porada. (Mimochodem: f. Uwe ze Speyeru je celý týden na dovolené a proto není s námi.) Pokračování textu Setkání mládeže z partnerských sborů (Speyer) – sobota 8.8.2015