Archiv rubriky: Partnerské sbory

Evangelický sbor v Ostravě udržuje (dějiny) oficiální partnerské styky se sbory (konakty):
Speyer (Německo, Protestantische Gedächtniskirchengemeinde Speyer),
Dessau (Německo, Petrusgemainde Dessau – Nord),
Purley (Velká Británie, The United Reformed Church),
Hartford (Connecticut, USA, Immanuel Congregational Church)
– a neoficiální se sborem v Belfast (Severní Irsko, Woodvale Presbyterian Church).

17. partnerská konference v Dessau 2020 – pozvánka

AKCE BYLA ZRUŠENA

Jsme srdečně zváni k účasti na 17.mezinárodní partnerské konferenci a setkání mládeže v Dessau v roce 2020.

 • Termín: 25. červenec – 2. srpen 2020
 • Téma : Dávat a brát – život v rovnováze
 • Cena: 220 EUR/110 EUR
 • Termín přihlášek: konec ledna 2020

Pokud máte zájem zúčastnit se, ptejte se na podrobnosti Jarmily Grollové.

Mezinárodní partnerství – dějiny

Mezinárodní partnerství, které máme s jinými místními kongregacemi v Purley, Dessau, Speyeru a Hartfordu je unikátní spojení skupin pěti kostelů v Evropě a Americe. Má kořeny v kontaktech mezi křesťany v Anglii a v  Německu po druhé světové válce. Mír a smíření, možná nejdůležitější potřeby v dnešním světě, byly v jádru těchto styků. Postupem času se tato spojení rozvinula a zpevnila, a počet zúčastněných kostelů se zvýšil na pět kongregací, které známe jako naše partnerství. Kromě toho Purley United Reformed Church má dvoustranné spojení s Woodvalem, Presbyteriánskou církví v Belfastu, která se nechce stát plnoprávným členem partnerství, ale někteří lidé jsou nadšenými účastníky v činnostech našeho partnerství. V 2016 byla podepsána Deklarace mezinárodního partnerství sborů.

Partnerství je udržováno prostřednictvím:

 • dopisování
 • výměnou informací a časopisů
 • sdílených modliteb (modlitby za pokoj – první neděle v září) a kázáním k použití v bohoslužbě ve společné Neděli partnerství (poslední neděle v lednu), které mají na starostí:
  • 2021 – Hartford
  • 2022 – Ostrava
  • 2023 – Speyer
  • 2024 – Purley
  • 2025 – Dessau
  • 2026 – Hartford
  • 2027 – Ostrava
 • recipročních pravidelných skupinových návštěv.
 • Ovšem mnoho osob se navštěvuje v důsledku soukromých přátelství, která se během let vyvinula.
 • Mnoho lidí v různých kongregacích si cení těchto kontaktů, ale pravidelný zlatý hřeb vztahu mezi zúčastněnými kostely je určitě konference, která se koná každé tři roky. Všechny kongregace se střídají v organizování této události. Obvykle každá konference trvá asi deset dní a zúčastní se jí něco pod sto lidí ze šesti kongregací. Programy vždycky obsahují bohoslužby a studium Bible, přednášky, rozhovory, diskuse (všechny s překladem ve třech jazycích), prohlídky, návštěvy, společenské činnosti a výlety. Od roku 1971, kdy se první konference konala v Purley, tato šablona pokračuje, a partnerství stále prosperuje.

Seznam konferencí:

 1. Purley 1-15.5.1971  – „Kde stojí církev dnes“
 2. Speyer 17-31.8.1974  – „Odpovědnost církve dnes“
 3. Hartford 7-20.4.1977 – „Umkehr als Ostervolk“
 4. Purley 18.7.-1.8.1980 – „Církev ve společnosti světových názoru“
 5. Speyer 16-30.8.1983 – „Martin Luther – člověk a jeho dílo. Náš strach, naše víra, naše naděje“
 6. Hartford 21-30.7.1986 – „Být křesťanem ve všedním životě“
 7. Dessau 28.7.-7.8.1989 – „Křesťane dnes v odpovědnosti na zítřek“ (první konference s účastí delegátů z Ostravy)
 8. Purley 23.7.-4.8.1992 – „Žít se změnou“
 9. Speyer 22-30.7.1995 – „Glauben zum Leben“
 10. Hartford 25.7.-2.8.1998 – „Mending the broken spirit“
 11. Ostrava 28.7.-5.8.2001 – „Křesťan a společnost na prahu 3. tisíciletí“
 12. Dessau  24.7.-1.8.2004 – „Hřích – vina – smíření“
 13. Purley 27.7.-5.8.2007 – „Co to znamená, být lidmi víry v našem multikulturním světě“
 14. Speyer 24.7.-1.8.2010 – „Boží stvoření – Dary a úkoly“ (ekologie)
 15. Hartford 27.7.-4.8.2013 – „Hlahol Hospodinu celá země…“ (hudba)
  Speyer 31.8.-9.9.2015  – setkání mládeže
 16. Ostrava 30.7.-7.8.2016 – „Ecclesia semper reformanda“
  Purley 20-29.7.2018 – setkání mládeže
  Dessau 25.7.-2.8.2020 (výjimečně o rok podějí), kvůli koronaviru se nekonalo
  26.9.2020 – 1. partnerské videosetkání (ZOOM)
  30.1.2021 – 2. partnerské videosetkání (ZOOM)
  6.6.2021 – 3. partnerské videosetkání (ZOOM)
  ? Dessau 2021 – setkání mládeže
 17. Purley 2023
 18. Speyer 2025
 19. Hartford 2028

Na konferenci v Hartfordu v roce 2013 se rozhodlo, že oficiálním logem partnerství bude:

partnership

Mládežnická konference partnerských sborů – Purley 2018

Tento týden (21-29.7.2018) se devítičlenná skupinka z našeho sboru účastní Mládežnické konference partnerských sborů v Purley. Hlavním tématem jsou Ovoce ducha. Účastníci tráví několik dnů na Blackland Farm, účastní se výletu do Brightonu a Londýna, mohou navštívit Hever Castle či Harry Potter Studio. Se skupinou je farář Pavel Šindler a jako garant Partnerství za náš sbor Jana Grollová.

Modlíme se za požehnání a ochranu pro jejich pobyt tam a následný návrat do Ostravy.

Mládežnická konference partnerských sborů – Purley 2018

Termín: 21.-29. července 2018
Téma: Ovoce ducha
Věková skupina: 12-21 let
Účastníci se mohou těšit na několik dnů na Blackland Farm, výlet do Brightonu a Londýna, návštěvu Hever Castle či Harry Potter Studio.
Náklady: 100 liber (80 sourozenci) – zahrnují ubytování, jídlo, dopravu na místě a vstupy. Nutno připočíst letenku a kapesné.
Máte-li zájem nebo otázky, kontaktuje Janu Grollovou

partnership