Archiv pro rubriku: Partnerské sbory

Evangelický sbor v Ostravě udržuje (dějiny) oficiální partnerské styky se sbory (konakty):
Speyer (Německo, Protestantische Gedächtniskirchengemeinde Speyer),
Dessau (Německo, Petrusgemainde Dessau – Nord),
Purley (Velká Británie, The United Reformed Church),
Hartford (Connecticut, USA, Immanuel Congregational Church)
– a neoficiální se sborem v Belfast (Severní Irsko, Woodvale Presbyterian Church).

Setkání dětí a mládeže z partnerských sborů – Purley 2018

Termín: 21.-29. července 2018
Téma: Ovoce ducha
Věková skupina: 12-21 let
Účastníci se mohou těšit na několik dnů na Blackland Farm, výlet do Brightonu a Londýna, návštěvu Hever Castle či Harry Potter Studio.
Náklady: 100 liber (80 sourozenci) – zahrnují ubytování, jídlo, dopravu na místě a vstupy. Nutno připočíst letenku a kapesné.
Máte-li zájem nebo otázky, kontaktuje Janu Grollovou

partnership

Konference v Ostravě – čtvrtek 4.8.2016

Dnešní výlet jsme zahájili v 8:15. Přivítali jsme se s manželem farářky z Hartfordu, který mohl dorazit až dnes.

Německý autobus ale cestou po dálnici ujel, a tak si anglický autobus užíval krásy Moravy a dojel až do Vyškova než konečně odbočil na Kroměříž. Česky mluvící pasažéři anglického autobusu si také „užívali“ řidiče, který tvrdil, že není jeho povinností vědět kudy má dojet na určené místo.

V Kroměříži jsme si prohlédli zámek a zahradu.

DSC_0011

Celý příspěvek

Konference v Ostravě – úterý 2.8.2016

V 7:15 jsme se sešli před Domem kultury a vyrazili jsme dvěma autobusy do Jeseníků. „Anglický“ autobus první hodinu víceméně prospal, pak už obdivoval krásu Moravy. Nikoho nepřekvapilo, že se“německým“ autobusem svezly také Judith a Felicity z londýnského Purley. Kolem 10 hodiny jsme přijeli do papírny ve Velkých Losinách, kde jsme prohlédli muzeum, nakoupili suvenýry a dali si samozřejmě kávu!

DSC_0010

Celý příspěvek

Konference v Ostravě – neděle 31.7.2016

Kvůli konání partnerské konferenci, scházíme se k bohoslužbám až na 10 hodinu ranní a to díky vstřícností Farního sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Ostravě, která v tuto dobu mívá běžně svojí bohoslužbu. Bohoslužebný prostor byl krásně ozdobený v barvy naší konference: červeně, bílé a zeleně. Červená barva symbolizující minulost je v českém prostředí barvou reformace (husité se vyznačovali červeným kalichem). Bílá je barvou přítomnosti a Boží přítomnosti mezi námi. Zelená je barvou naděje a odkazuje k budoucnosti. Bohoslužbu vedla farářka Ewa Jelinek, Slovem Božím sloužil farář SCEAV Vilém Szlauer a biblická čtení měli také účastnici konference (anglicky a německy). Pěvecký sbor zazpíval píseň na motivy Žalmu 27 Jeť Pán světlo mé.

Celý příspěvek

Konference v Ostravě – sobota 30.7.2016

16. mezinárodní konference partnerských sborů v Ostravě začala v sobotu v odpoledních hodinách. Hoste se sjížděli pomalu ale jistě – nejpozději dorazili účastníci konference ze Speyeru. Po zahájení nasledovala pobožnost Jiřího Grolla a praktické informace. Večeře byla tak výborná, že si všichni přidávali a přidávali až nic nezbylo.

V kostele pak nasledoval první společný večer, během kterého jsme představili účastníkům vznik Českobratrské církve evangelické, historii. V následujících dnech se dozvíme o počátcích našich partnerských sborů. To proto, že téma celé konference zni „Ecclesia semper reformanda“ – církev stále se reformujíci. Během první třetiny konference budeme zkoumat naší minulost, pak přítomnost a na závěr nahlédneme do budoucnosti.

Po večeři si hostitele vyzvedli sve hosty a rozjeli se do domovů.