Archiv rubriky: Kostel

Historické ohlédnutí – slavnost posvěcení kostela

Přesně před 115 lety, dne 1.11.1907 se konala slavnost posvěcení. Počasí bylo velmi krásné. Toho dne o půl osmé hodině ráno zahrála vítkovická závodní hudba tři chorály z věže nového chrámu. O 8. hodině ráno byly vykonány poslední bohoslužby ve starém kostele na Vítkovické ulici, při nichž kázal farář Dr. Jan Pindor z Těšína. Při těchto bohoslužbách se zpívalo naposled z českého kancionálu Jiřího Třanovského, poněvadž sborové shromáždění předtím odhlasovalo, že se v novém chrámu bude zpívati při polských bohoslužbách z polského kancionálu Jiřího Heczky. O 11. hodině vyšel od fary průvod do nového kostela. V čele kráčelo 23 duchovních, za nimi ostravské presbyterstvo a význační hosté a pak tisíce evangelíků z Ostravy a okolí. Pokračování textu Historické ohlédnutí – slavnost posvěcení kostela

Historické ohlédnutí – slavnost položení základního kamene 22.10.1905

Přesně před 115 lety, dne 22.10.1905 se konala slavnost položení základního kamene nového ostravského evangelického kostela. Nepříjemné podzimní počasí, déšť smíšený se sněhem, neodradilo evangelický lid zúčastnit se této slavnosti. Sešlo se na 7000 evangelíků.
Na staveništi, v místě, kde je dnes oltář, byl postaven provizorní oltářík. Průvod vyšel od fary. Nejprve šlo duchovenstvo, v čele se seniorem Ondřejem Krzywoniem ze Skočova, po nich cizí hosté, presbyterstvo a ostatní. Slavnost začala o 12. hodině zpěvem písně: „Chvála buď na výsosti“, načež proslovil německé kázání na text: 1S 7,12 farář Martin Modl z Bílska. Po písni „Hrad přepevný“ pronesl farář Jiří Rusnok slavnostní řeč polsky. Základní kámen posvětil slovem Božím a modlitbou senior Krzywoň a zároveň vyřídil pozdrav a blahopřání nemocného superintendenta Dr. Haaseho.
Pamětní listinu, k zazdění určenou, napsal a při slavnosti přečetl učitel náboženství Pavel Heczko. Po obvyklých poklepech a proslovech zazpívána píseň „Nuž Bohu děkujme“, načež senior udělil všem požehnání.

Informace: Piętak, M., Wrana, A. Evangelický kostel v Ostravě. Sborník u příležitosti 100. výročí položení základního kamene, Farní sbory Českobratrské církve evangelické a Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě, Ostrava, 2005.

Historické ohlédnutí – architektonická soutěž na Evangelický kostel v Ostravě říjen 1904

Před 115 lety, v říjnu 1904 byly vyhlášené výsledky architektonické soutěže na Evangelický kostel v Ostravě. O účast v soutěži byl velký zájem a sešlo se sto návrhů nového svatostánku, které byly v listopadu 1904 vystaveny na ostravské evangelické faře.
Komise takto ocenila projekty:
1. „Pevný hrad“ – Hans Glazer,
2. „Ev. Matouš“ – Karel Troll, Ludwig Faigl,
3. „Krakonoš“ – Gustav Muncberger, Karel Fischl.
Nakonec byl vybrán projekt vídeňských architektů Karla Trolla a Ludvíka Faigla, komisí oceněný druhou cenou.

Zdroj: Piętak, M., Wrana, A. Evangelický kostel v Ostravě. Sborník u příležitosti 100. výročí položení základního kamene, Farní sbory Českobratrské církve evangelické a Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě, Ostrava, 2005.