Archiv rubriky: Kronika sboru(ů)

Farní sbor ČCE v Ostravě byl založen v roce 1920.
Farní sbor ČCE v Ostravě-Vítkovicích se v 1952 roce osamostatnil, ale v 1999 se zase spojil se sborem Ostrava.

Historické ohlédnutí – architektonická soutěž na Evangelický kostel v Ostravě říjen 1904

Před 115 lety, v říjnu 1904 byly vyhlášené výsledky architektonické soutěže na Evangelický kostel v Ostravě. O účast v soutěži byl velký zájem a sešlo se sto návrhů nového svatostánku, které byly v listopadu 1904 vystaveny na ostravské evangelické faře.
Komise takto ocenila projekty:
1. „Pevný hrad“ – Hans Glazer,
2. „Ev. Matouš“ – Karel Troll, Ludwig Faigl,
3. „Krakonoš“ – Gustav Muncberger, Karel Fischl.
Nakonec byl vybrán projekt vídeňských architektů Karla Trolla a Ludvíka Faigla, komisí oceněný druhou cenou.

Zdroj: Piętak, M., Wrana, A. Evangelický kostel v Ostravě. Sborník u příležitosti 100. výročí položení základního kamene, Farní sbory Českobratrské církve evangelické a Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě, Ostrava, 2005.

Farní sbor ČCE v Ostravě – kronika sboru

Evangelický Kristův kostel

datum založení sboru: 31.3.1920

Zvýraznění jsou první faráři:

1915 – Základem sboru v Ostravě byla kazatelská stanice evangelické reformované církve ustavená r. 1915.

1920 – Samostatný sbor byl zřízen 31.3.1920 a prvním farářem byl zvolen František Polák, který tu pracoval již od r. 1919. Bohoslužby se konaly v evangelickém chrámě německé církve a. v. Bylo ustaveno družstvo k postavení sborového domu za odborného vedení ing. Jaroslava Volence. Byla zřízena kazatelská stanice v Šenově a v Orlové. První řádná schůze zvoleného staršovstva se konala 15.9.1920. Objevil se problém dělení církevního majetku s německo-polským sborem v Ostravě. Br. f. Polák dostal povolení od sboru k návštěvě Švýcarska, aby tam mohl „propagačně působiti a případně nám finančně prospěti. Tato dovolená se všemi hlasy povoluje a usnáší se, aby náklady této cesty byly z dalších sborových sbírek uhrazeny…“

Pokračování textu Farní sbor ČCE v Ostravě – kronika sboru

Farní sbor ČCE v Ostravě-Vítkovicích (1952-1999) – kronika sboru

rok založení: 1949, osamostatnění sboru: 1952, od 1.4.1999 spojen se sborem Ostrava

Sbor vznikl na podzim 1949 z kazatelské stanice, jež patřila ke sboru v Ostravě I. K jeho území náleželo několik ostravských předměstí (Vítkovice, Zábřeh, Hrabůvka, Hrabová, velké sídliště „Jižní město“), jakož i 11 obcí z okresu frýdeckého a novojičínského, v nichž však žili evangelíci jen zcela ojediněle.

Kazatelská stanice v Ostravě-Vítkovicích:

  • František Polák (ostravský farář)
  • Jaroslav Kantorek (ostravský farář)
  • Miroslav Heryán (1942-1945) – diakon s určením pro kazatelskou stanici
  • Čeněk Holeček (1943-1946) – diakon, vikář s určením pro kazatelskou stanici
  • Vlastimil Sláma (1947-1948) – vikář s určením pro kazatelskou stanici
  • Vladimír Harych (1948) – vikář s určením pro kazatelskou stanici
  • Karel Hodaň (1948-1950) – kazatel, vikář s určením pro kazatelskou stanici
  • Jiří Lejdar (1950-1952) – vikář s určením pro kazatelskou stanici

1920 – František Polák (farář sboru Ostrava I v letech 1920-1924) zavedl ve Vítkovcích pravidelně dvakrát měsíčně služby Boží a mimo to konal občasné biblické hodiny i jiná shromáždění.

Pokračování textu Farní sbor ČCE v Ostravě-Vítkovicích (1952-1999) – kronika sboru