Archiv rubriky: Hudba

Ostravské listopadání 2019

IMG_20191108_200537.jpg (3648×2736)
Jarda Svoboda

Farní sbor ČCE Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským SEMem zorganizoval tradiční hudební minifestival Ostravské listopadání, který se uskutečnil druhý víkend v listopadu, tj. od 8. do 10. listopadu 2019. Byl to již 27. ročník, jehož konání podpořilo finančně mimo jiné také městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

V pátek večer vystoupil v ostravském klubu Parník Jarda Svoboda (trabandita, držitel ceny Anděl).

Festivalový program pokračoval v sobotu odpoledne improvizačním divadlem All Imp a kapelami: FAQband (noir rock), Jan Dospiva a Šansonika (folk), Adonai (worship kapela z Českého Těšína) a Martina Trchová (další držitelka ceny Anděl), která k sobě přizvala Prune.

IMG_20191109_094105.jpg (3648×2736)
hudební dílna

V sobotu dopoledne se konala hudební dílna vedená celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem, během které jsme nacvičovali písně na nedělní bohoslužby. Ty se konaly v neděli v 10 hod v Evangelickém Kristově kostele díky vstřícnosti Farního sboru Slezské církve evangelické av., která nám umožnila mít bohoslužby v pozdější hodiny než obvykle. Kázal ostravský farář Pavel Šindler. Záznam z bohoslužeb je možno shlédnout na stránkách youtube, nebo přímo zde:

Nechyběl ani letos osvědčený PUB v klubovně, který nabízel pochoutky a poskytoval prostor k rozhovorům a hrám.

Více informaci a fotografii najdete na stránkách listopadání.

Přezpívání „Svítáků“

Píseň začíná skutečně žít teprve tehdy, když se zpívá (z Předmluvy k prvnímu vydání Svítá).

Zpěvník Svítá Křesťanské písničky (NEJEN) pro mládež má 489 písní. V září 2014 jsme si na setkání starší (vysokoškolské) mládeží ostravského sboru uvědomili, že každý týden zpíváme stále dokola těch několik málo písní, které jsme znali. A to nás přestalo bavit. Tak jsme vytvořili seznam všech písní a začali je po zazpívání “škrtat”. Opakování nebylo až na výjimky dovoleno. Trvalo nám to asi tři roky. Za tu dobu jsme také sehnali nahrávky a hodně písní sami nazpívali. 

Na farářském kurzu v roce 2016 jsem oslovila několik přítomných autorů textů nebo skladatelů, zda nemají nebo nemohou přímo vytvořit nahrávku svých písni. Kladné odpovědí jsem dostala od všech, ale moji prosbu uskutečnil snad jen farář Zdeněk Šorm (obrovský dík!). Nedivím se – na světě jsou důležitější věci.

Během stejného farářského kurzu jsem se potkala s Danielou Hamrovou, které jsem řekla o nápadu naší mládeže i o tom, že nevím, jak sehnat nahrávky Liturgických zpěvů Dorothey Kellerové (písně 471-479). Snad jen ti z vás, kteří se také nevyznáte v příbuzenství v církvi, pochopíte můj úžas, když jsem se dozvěděla, že Daniela je sestra Dorothey a hned vzápětí jsem dostala na ni mailovou adresu. Vypadalo to slibně. Už jsme měli naplánován příjezd paní Kellerové do Ostravy na hudební víkendový pobyt s dětmi, během kterého bychom se tyto písně naučili a nahráli, žel ale právě kvůli časovým (ne)možnostem (a to dokonce z naši strany) se nic z toho nepovedlo.

Co ale dopadlo moc dobře, byla návštěva v Hlinsku, u farářů Čejkových, kteří mě během jednoho večera naučili mnoho nových písní a také ukázali “praSvítá” (podklady ke zpěvníku zahrnující i písně, které se do prvního vydání nakonec nevešly). Povedlo se také několik hudebních setkání starší mládeže s členem ostravského sboru a autorem několika písní Tomášem Novotným.

Netušili jsme, že se z toho stane až pětiletka. Přestávalo nás to bavit. Předposlední rok jsme snad “neškrtli” žádnou píseň a vrátili jsme se k tomu až loni – konec školního roku poslouží jako dobrá motivace k tomu zpěvník konečně celý “oživit“ neboli dozpívat. A tak jsme 18. června 2019 odezpíváním výše zmíněných Liturgických zpěvů tuto kapitolu naší mládeže uzavřeli. Od září budeme písně už zase svobodně vybírat. Jenže už neřekneme, že nějakou píseň neznáme.

Celá událost má jen pozitiva. Mnoho z toho, co jsme se sami naučili, jsme si oblíbili. A tak můžeme jen doporučit písně jako: Večerní modlitba (11), Blues (26), Žalm Kaifášův (30), Dej mi zase nový den (43), Bdí při nás (126), Čas zaslíbený (137), Má modlitba (178), Nemůžete ani chvíli (212), Oči jsi mi dal (232), Vracím se tmou (376), Za všechny zvony katedrál (388), Ženeme se sami (408).

Ke všem vyjmenovaným a mnoha dalším (celkem 77 % ze všech písní) máme nahrávky, takže pokud se chcete nějakou naučit, a neumíte si ji zahrát, dejte vědět. A já navíc tyto nahrávky používám jako podklad pro hudební skupinku, když po ní chci, aby zazpívala v neděli na bohoslužbách ze Svítá nějakou neznámou píseň.

Je možné, že naše snažení nechápete, třeba máte zpěvník v malíčku. V tom případě pomozte nám těch zbylých 23 % nahrávek dotvořit.

Ewa Jelinek (psáno pro Českého bratra 9/2019)
Poslechněte si článek z Českého bratra

Ostravské listopadání | 8-10.11.2019

V známém ostravském klubu Parník vystoupí: v pátek večer (v 20 hod) Jarda Svoboda – trabandita. V sobotu odpoledne: v 14 hod improvizační divadlo All Imp, v 15 hod Frequently Asked Questions, v 17 hod Jan Dospiva a Šansonika, v 18 hod Adonai a na závěr, v 20 hod Martina Trchová (solo).

V sobotu dopoledne se také bude konat hudební dílna vedená celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem, během které budeme nacvičovat písně a doprovod na nedělní bohoslužby. Ty se budou konat v neděli v 10 hod v Evangelickém Kristově kostele.

Tento, již 27. ročník hudebního festivalu Ostravské listopadání, organizuje Farní sbor ČCE Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským SEMem a SOMem moravskoslezského seniorátu. Uskutečni se druhý víkend v listopadu, tj. od 8. do 10. listopadu 2019. Akci podpořil finančně mimo jiné městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.


Sborový kantor Samuel Mach

Ov2ejHPot9d0AMd631II63jP3LuJtsnWH_9Ob7449SF3f9lReOh7zvxzAsO1RXrXyoEJ0goO5VbMzqBTiFY1vg-IwREarg2izwq79yITxp9yWCGUUp1y7KPQfCid0IKrSGcoO8bKrQxiVkum7UYzgRaF22N0tz0iB1rw4ZbaL37bXrHv9H2jEocpFM99U0GsgDJcbawbf0K-ZgRmwQCamX9Kvng5gyXzFeG8xOM4HOoiqYQuOmfZeq9m-YYAmIJ38WUgCsHjo4wbdL2zH4GW35eg40azY0IPM3d1mTyD1kXWCQJR8kr9A9nQ0_vuqQ13PkKF2ikYTOiEGZRNpMJ37GfEAoTM-tasMcGIJYPNjUBipiAkN2OGdpP3hkvlaThYM6G2pYVYlXfUVYTV5u7bHmzPdwWhaTrAufScLuQn5LRWRGZldROwvOgBFk9up-pcbjaCEU9nqAFK9t8ART_KwR3HpMqlAuasmWCABPahD3ofq3ALriS53qQDZRFmGV5kEGKiP2b4WGGmfXuf-nZZmWMykYVCiXGQrHfLtQj612c2TsVNTyHdCf0daUS7pkl86L055tYquuBatf0jhvzSRtFX98OUKd5LZMUyBCrqW9pBrt1dT2dOGQ=w781-h648-no (780×647)Způsobů, jakým víra nalézá své vyjádření je mnoho. Ale jeden z hlavních je v hudbě a zpěvu. Naše církev dbá o to, aby tomuto vyjádření víry byla věnována náležitá pozornost. Proto máme i Pravidla pro povolávání kantorů Českobratrské církve evangelické.

Na jejich základě staršovstvo našeho sboru 9. dubna 2017 povolalo do služby sborového kantora. Je jím Samuel Mach, jenž získal Osvědčení o způsobilosti ke službě kantora po absolvování Semináře církevní hudby evangelické akademie.

Samuel Mach

Jeho služba je radostná i náročná zároveň. K úkolům kantora patři zejména tyto úkoly:

  • organizačně zajišťovat hudební stránku bohoslužeb, zejména zajistit doprovod bohoslužebného zpěvu ve spolupráci s dalšími varhaníky, instrumentalisty a zpěváky
  • vést pěvecký sbor
  • podílet se ve spolupráci s kazatelem na přípravě hudební stránky bohoslužeb
  • připravovat pro různé formy bohoslužeb hudební skladby liturgického charakteru
  • dbát o kvalitu různých forem církevní hudby a zpěvu ve sboru
  • vyhledávat členy sboru s hudebním nadáním, zapojovat je do hudebního dění ve sboru
  • zajišťovat dobrý stav sborových hudebních nástrojů.

Staršovstvo se za sbor zavázalo bratra kantora v jeho práci podporovat.

Odkazy: