Archiv rubriky: Všechny generace

Vánoční dílna 2019

VŠECHNO MÁ URČENOU CHVÍLI
… a veškeré dění pod nebem svůj čas. Byť se to někomu může zdát poněkud předčasné, máme za to, že nyní je ten správný čas vás požádat o pomoc při přípravě letošní VÁNOČNÍ DÍLNY.

Prosíme ozvěte se nám (tel.732 939 938): 

  • Pokud máte někdo doma přebytky ovoce či jste ochotni ho někde pro dobrou věc nasbírat (maliny, ostružiny, rybíz všech barev, jablka, hrušky, švestky, borůvky, ořechy)
  • Pokud pěstujete či sušíte bylinky (máta, meduňka, lipový květ, mateřídouška…)
  • Pokud vlastníte sušičku (myslím ovoce) a byli byste ochotni se zapojit do sušení
  • Pokud máte prázdné sklenice od pečeného čaje z loňska 
  • Pokud aspoň tušíte, že máte šikovné ruce, nebo třeba ani ne, ale máte chuť se nějak více zapojit už do příprav na dílnu

Pozorní čtenáři už asi tuší, že dílnu uspořádáme v našem sboru v sobotu – před první adventní nedělí, takže podrobnější informace a instrukce zveřejníme v listopadovém čísle Zpravodaje.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci!
Ester Pražáková a Pavla Machová

Výroční sborové shromáždění 31.3.2019

Srdečně zveme všechny členy sboru na Výroční sborové shromáždění. Bude se konat v neděli 31.3.2019, a začne bohoslužbami, (9:30, Třanovského sál).

Na programu je stručná prezentace Zprávy o životě s stavu sboru za rok 2018, schválení Výkazu hospodaření za rok 2018, rozpočtu na rok 2019 a volba revizorů sborového hospodaření (na roční období).

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.

Ohlédnutí za vánoční dílnou

Naše milé spolusestry a spolubratři,

Chtěli bychom poděkovat vám všem,kteří jste se jakkoliv zapojili do vánoční ho tvoření.
Jsme vděčni za pomoc těm, kdo přispěli jakoukoliv surovinou či materiálem, abychom mohli vytvořit výrobky, jsme vděčni všem dětem, ženám i mužům, kteří přišli tvořit, a jsme vděčni i vám všem, kteří jste zakoupením výrobků podpořili akci Vánoční balíčky pro seniory v našem sboru.

Máme radost z toho,že se snad podařilo uskutečnit hlavní myšlenku této akce, a to že můžeme v našem sboru spolupracovat napříč generacemi , spolu něco vytvářet, všimnout si lidí,kteří patři do našeho společenství, i těch kteří se již třeba nemohou pravidelně účastnit bohoslužeb a také tím snad někomu udělat radost.

Věříme,že se spolupráce bude dařit i nadále a budeme rádi za vaše nápady či podněty pro příště.

Ester P. a Pavla M.

Verše pro rok 2019

Verše pro rok 2019:

Společný verš  V naději nám dané, jsme bezpečně a pevně zakotveni. Žd 6,18-19
Sbor Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Mt 5,6
Staršovstvo Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1Pt 5,7
Biblická hodina Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Ž 11,7
Nedělní škola Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Př 23,17
Dorost Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Ž 145,18
Starší mládež Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Mt 6,33
Nocturno Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Ž 121,7
Střední generace A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Ef 6,10
Kavárnička Důvěřujte Hospodinu. Ž 4,6
Ostravské zvonky V modlitbách neustávejte. 1Te 5,17
Pěvecký sbor Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. L 6,37
Partnerství Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Mt 11,28
Diakonie Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ef 5,9

Vánoční dílna 1.12.2018

Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné… (Sk 4,32)

Víte jak můžeme zahájit letošní adventní čas?
Co třeba spolu, na půdě sboru a navíc smysluplně?
Pokud souhlasíte, využijme příležitosti – společně prožít i pobýt, společně tvořit i spolu hovořit… a to při

VÁNOČNÍ DÍLNĚ,

v sobotu 1.12. 2018 v sále Třanovského od 9 do 15 hod.
Pozvání platí pro všechny, kdo mají chuť přijít na celou dobu nebo jen na
chvíli a zapojit se do vyrábění, ale také pro ty, kteří nechtějí být v sobotu
sami doma a jsou třeba zvědaví,či si chtějí popovídat a nebo jen s někým
vypít kafe…prostě opravdu pro každého!

V neděli 2.12. pak po bohoslužbách proběhne prodej výrobků!
Výtěžek bude věnován na vytvoření balíčků pro seniory a lidi,kteří jsou sami
v našem sboru.

Během soboty bude zajištěno občerstvení a pro ty, kdo se přihlásí do 25.11.
i oběd. (Na zadní lavici v sále Třanovského bude možné se zapsat na připravený
papír, nebo zavolejte na tel.732939938 – Pavla Machová.)

Ti z vás, kdo chcete přijít tvořit a máte své nůžky, lepidlo Herkules (nebo tuhé) a vlastníte  tavící pistoli (ostatní zbraně nechte doma), vezměte sebou… pokud nemáte, nevadí, i tak budete mít co dělat a s čím pracovat Děkujeme všem, kdo se již jakkoliv zapojili a těšíme se na brzké shledání 🙂

Vánoční dílna

Zvěstujeme vám novinu, která bude pro všechen lid… (ostravského sboru).

Neděste se! Všechno má svůj čas… Na začátek toho adventního chceme letos v našem sboru poprvé uspořádat vánoční dílnu, která bude zakončena prodejem výrobků. Zapojit se bude moci opravdu každý ! (Buďte bdělí – více se dočtete v listopadovém čísle našeho zpravodaje).
Je však třeba se řádně připravit. Proto již nyní prosíme o pomoc ty z  vás, kdo máte plnou zahradu či mrazák
ovoce: rybíz, maliny, ostružiny, jablka, hrušky , borůvky, švestky…
bylinky: máta, meduňka

Příspěvky či přebytky ze své sklizně můžete do konce září nahlásit sestrám Ester Pražákové nebo Pavle Machové, se kterými domluvíte i podrobnosti.

Moc děkujeme a těšíme se na spolupráci