Archiv rubriky: Děti

Čtvrtek 16:00-17:30 – dorost (biblická hodina pro děti)
Neděle – Nedělka během bohoslužeb

Letní tábory pro děti
výlety a víkendovky
vánoční hry

Konfirmační soutěž

8. září proběhla konfirmační soutěž (pro tradiční evangelíky: konfirmační zkouška). Byly tři týmy: konfirmandky, rodiče a staršovstvo (minus rodiče). Hrálo se Riskuj! a vy si to můžete vyzkoušet také (viz níže).
Jury v podobě farářky Ewy Jelinek a praktikanta Jana Lukáše fandilo konfirmandkám, ale jak starší tak rodiče byli v přesile, takže nebylo jednoduché vyhrát. Skončily ale na krásném třetím místě! Starší a rodiče získali stejný počet bodů a tak skončili až druzí a třetí od konce. Sláva vítězům a čest poráženým!
Konfirmační slavnost se bude konat 3. října v 8:30 v Evangelickém Kristově kostele v Ostravě.