Archiv rubriky: Církev doma

Minuta ticha

Českobratrská církev evangelická se připojuje k celorepublikové iniciativě „Minuta ticha za oběti pandemie“, která proběhne v pondělí 22. března 2021 v pravé poledne.

V pondělí 22. března uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. V průběhu následujících dvanácti měsíců zemřelo v souvislosti s pandemií virového onemocnění covid-19 dalších více než dvacet tisíc našich spoluobčanů. Mnohé další oběti patrně nejsou zahrnuty ve statistikách. Je jisté, že počet se ještě zdaleka neuzavřel.

Jako občané, publicisté a aktivisté vyzýváme českou společnost, aby si památku obětí pandemie připomenula. Jsme přesvědčeni, že společné sdílení smutku a vzpomínek na oběti umožní naší společnosti lépe a důstojněji vykročit do budoucnosti, která nás po skončení pandemie čeká. Bude v ní mnoho nových výzev, jež se budeme muset naučit zvládat. Ale památka obětí by vyhasnout neměla.

Vyzýváme ke společné minutě ticha v pravé poledne v pondělí 22. března. Přispěje-li k této vzpomínce vyzvánění kostelních zvonů, připomínka památky obětí v médiích či důstojné a všech politických motivů prosté vzdání úcty obětem z úst veřejně působících osobností, budeme si jako společnost moci říct, že jsme nenechali zvítězit lhostejnost a nezájem o osudy druhých.

Budeme vděčni za šíření této výzvy všemi, kteří budou respektovat, že chvíle smutku neslouží hledání viníků či zdůrazňování jakýchkoliv dílčích zájmů. Smutek a smrt v době pandemie už z naší společné paměti nevymažeme. Minuta ticha za oběti pandemie má být aktem solidarity a úcty k obětem a jejich pozůstalým, ale i vděkem za život, jehož cenu si v této době uvědomujeme víc než kdy dřív. Minutu ticha jako velké společné gesto jsme jim všem dlužni.

Zdroj: e-cirkev.cz, www.minutaticha.cz

S čím vám můžeme pomoci?

Českobratrská církev evangelická přináší i v nouzové době naději, že Boží láska je mocnější než cokoliv jiného.

I v čase krizí vychází naše naděje z biblického svědectví o Boží lásce ke každému z nás. Opíráme se o společenství lidí, čerpáme naději i ze vzájemné pomoci jedni druhým. Chceme reflektovat navzájem své potřeby a společně s Boží pomocí to zvládneme. Nikdo v této situaci není sám, nikdo nemusí být opuštěný a vystrašený. Chceme k víře a lásce vnášet do společnosti naději, která nás přesahuje.

I když je společenství základním kamenem naší víry, vnímáme potřebu být ohleduplní a nikoho neohrozit. Většina naších setkání probíhá skrze videokonferenci ZOOM, nedělní bohoslužby jsou přenášený živě na našem YouTube kanále. Týdně rozesíláme sborový newsletter eZpravodaj.

Konkrétní pomoc

 • K velké většině online přenosů je možné se připojovat (zmíněné ZOOM a Youtube). Zapojte se i vy.
 • Farář a farářka a další členové sboru nabízejí i dnes duchovní oporu, podporu, pastoraci – pokud nestíhají kapacitně či nemohou poskytnout odbornou pomoc, rádi Vás navedou na další služby. Obracet se můžete na kontakty uvedené zde.
 • V nemocnicích působí řada kaplanů a kaplanek, se kterými je možné se zde spojit.
 • Nadále probíhají dle možností aktivity sborového života – návštěvy nemocných, umírajících, příprava pohřbů, pastorační rozhovory, pokračuje příprava svateb či křtů.
 • Pomoc lidem v nouzi a krizové linky poskytuje Diakonie ČCE – sociální a zdravotní organizace zřízená církví.
 • Lze využít Krizovou linku SOS Centra Diakonie.
 • Můžete brát naději z úvah, písní i podcastů, které naše církev vydává. Můžete se připojit k modlitbám, které každý týden naše církev připravuje.
 • Rozcestník s materiály pro děti, na hraná CD duchovní hudby, písně ze zpěvníků a mnoho dalšího naleznete zde

Únorové ZOOM staršovstvo (10.2.2021)

 • Schůzi desátého únorového dne zahájil bratr farář úvodem, pak jsme schválili minulý zápis a prošli úkoly z minula.
 • Jako obvykle se starší zajímali o potřebné – za kým zašli, komu zavolali, kdo dostal povzbudivé přání, jak probíhají předkřestní a předsvatební rozhovory i návštěvy starších členů sboru…
 • Sestra farářka byla v Horní Čermné na semináři pro vedoucí praxí vikářů. V nejbližší době budeme mít praktikanta Jana Lukáše.
 • Bratr farář si od poloviny února vybíral dovolenou.
 • Z ústředí církve jsme se dozvěděli, že nebude-li se moci sejít výroční sborové shromáždění do konce března, platí rozpočet z minulého roku, nebo (v našem případě) návrh rozpočtu.
 • Starší se také zabývali pronájmy a údržbou bytů ve sborovém domě, revizí elektrických zařízení a rozvodů (našly se závady) i topením v šatně.
 • A nakonec dobrá zpráva, že kalich by měl být hotov do konce února.