Archiv rubriky: Církev doma

Dubnové ZOOM staršovstvo (14.4. a 21.4.2021)

 • Dubnová schůze začala rozhovorem s Klárou a Jaroslavem Korbelovými, kteří byli pokřtěni o velikonocích.
 • Starší debatovali nad tím, jak dlouho ještě budeme online a co by se dalo v přenosech vylepšit. I když se v současné době můžeme scházet v kostele za účasti 76 lidí, do květnového staršovstva budeme bohoslužby přenášet on-line. Za tímto účelem byla schválena investice cca 12 000,- Kč do přenosového zařízení – mixážního pultu, který se bude hodit i na jiné aktivity.
 • Současná praxe nevysluhování Večeře Páně zůstane zachována až do svatodušních svátků, kdy budou bohoslužby znovu úplné.
 • Po televizních velkopátečních bohoslužbách náhle přibylo telefonátů a mailů adresovaných sestře farářce.
 • I v této pandemické době probíhají křestní a předsvatební přípravy pod vedení bratra faráře. Budou obnoveny jeho návštěvy v Domovince. Také v domově na Kamenci už je možno provozovat bohoslužby.
 • Bratr Janča přinesl zprávy z ostravské Diakonie, která zakončila loňský rok v plusu.
 • Sestra kostelnice si vybírá třítýdenní dovolenou.
 • Probíhá rekonstrukce jednoho z nájemních bytů (elekřina, kotel). Několikrát se také setkala stavební skupinka. Také se musí vyřešit zatékání do kostela (ucpaný dešťový svod).
 • Klubovna je hotová a zbývá vymalovat přilehlé prostory, na čemž se chceme domluvit se sborem SCEAV.
 • Oprýskávající kámen u schodiště kostela jsme reklamovali u firmy, která čistila sokl, ale nic se neděje. Je potřeba obnovit jednání…
 • Závady nalezené při revizi elektroinstalace jsou už téměř odstraněné.
 • Sbor objedná 100 nových zpěvníků. Byl schválen záměr udělat sborovou sbírku na sociální fond.
 • Noc kostelů proběhne 28.5. a letos ji organizujeme my – koordinátorem je Jana Grollová. Jen není jasné, jak bude akce probíhat.

Folkloristka tělem i duší

Ve sboru ji a její rodinu potkáváme v rámci bohoslužeb už 4 roky. Původně byla členkou českotěšínského sboru ČCE ale protože bydlí blíž Ostravě se rozhodla přestěhovat i do ostravského sboru a tak 17. března 2017 jsme přijímali ve sboru nejen ji, ale ji tříměsíčního synka Jiřího. Rok na to také měsíční Rozálii . Lenky Foltýnové Glacové jsem se ptala mimo jiné na koníčky a postřehy z koronakrize.

Jak vnímáte současnou situaci?

Asi jako mnozí čelím této situaci z více úhlů.

Jsem učitelka. Je neustále těžší a těžší dostávat studenty z apatie, do které je současná situace dostala. Distanční výuka nefunguje. Stojí mě to mnoho času a daleko více energie, abych si v hodinách zachovala pohodovou mysl a alespoň trochu ze svého nadšení přenesla na studenty. Přestávají reagovat. Je to smutné, ale pouze „nějak přežívají“. Nevěří, že někomu záleží na tom, co s nimi bude. Jsou nazlobení, že právě oni musí již bezmála rok (téměř nejdéle ze všech) fungovat v tomto režimu. Asi je těžké si představit, co to pro ně znamená být neustále doma a potkávat se jen s těmi, se kterými bydlí a zbytek svého „světa“ vidět jen jako malou tečku na obrazovce svého počítače. Většina z Vás stále pracuje a stále je alespoň v nějakém kontaktu s dalšími živými bytostmi, které do vašich dnů přinesou vždy něco nového, alespoň drobnou změnu. Studenti toto ztratili. Trápí mě to. A také mě moc mrzí, že se pořád najde spousta lidí kolem, kteří si myslí, že učitelé jsou již rok doma „na prázdninách“, nic moc nedělají a vydělávají pořád stejně. Přála bych všem těm být s námi doma alespoň dva dny, aby zjistili, jak to u učitelů chodí a v kolik běžně chodí spát tak, aby vše připravili na další den.

Pokračování textu Folkloristka tělem i duší

Co dobrého přinesl COVID

Požádala jsem Vás, abyste se zamysleli, zda vám i tato složitá doba přinesla něco dobrého. Až na jednu odpověď zde všechny uvádím. Ta jedná jediná, totiž nic pozitivního nevyjmenovala… až tak těžká je tahle doba. O to víc si važme každého dobra.

Hana Vlčinská: Zavedená distanční výuka mi umožňuje „chodit“ na některé hodiny s denními studenty, což je skvělé.

Marie Václaviková: Mám před každou infekcí respekt, ale ne strach, že by mi bránil v pomoci druhému, ale u této infekce jsem očkování přijala, které jindy odmítám. Za další, vedlo mě to k větší kázni a zodpovědnosti k sobě i ke druhým. Nejvíce jsem si uvědomila prohloubení vztahu pomoci v rodině, mezi přáteli, a dokonce i lidmi z ulice.

Jana Hašková: Asi to, že jsem vzala na milost techniku, které jsem se stále vyhýbala, přijala jsem dar, který mi byl nabídnut jako pomoc v této situaci a za vydatné pomoci dětí se snažím zrezivělé mozkové závity zprovoznit.

Lenka Foltýnová Glacová: Pokud je něco v plánu udělat, pokud se má něco odehrát, neodkládat to, neboť nikdy nevíme, kdy nám to kdo zakáže či jinak znemožní.

Jiří Groll: 1. Objevení ceny biblických hodin. Tím, že stačí přijít za dvě minuty sedmnáct a pustit PC, být vtažen do velmi zajímavých diskuzí, hledat, čím ke mně mluví Matoušovo evangelium. To je pro mne až překvapivé, co jsem dříve z nedostatku času nevyužíval. 2. Střední generace, diskuse probíhají trochu v jiné podobě a poznáváme se zase trochu z jiného úhlu. 3. Měl jsem čas přečíst dvě knihy od prof. Tomáše Halíka (Čas prázdných kostelů a Chci, abys byl) a vidět zase z trochu z jiného úhlu pohled na význam společenství a co je vlastně důležité v životě křesťana, sboru a církve. 4. Chybí nám společenství sboru, a tak se často poptáváme po někom na koho si právě vzpomeneme, někdy i voláme telefonicky a myslíme na ty, které nevidíme při online přenosech.

Jaromír Drozd: 1. mohl jsem být s naší Kačenkou takřka 24×7. 2. A taky jsem se naučil na kytaru čtyři akordy: E dur, E moll, D dur, A dur. 3. A taky mi COVID dal skvělé eZpravodaje.

Drahoslava Šeptáková: Našla jsem snadno „pozitivní přínos“. Vámi sestro farářko byla nalezena cestička, jak se účastnit biblických hodin. Pro mne i v normální době je to pro vzdálenost a spoje téměř neschůdné. S Vaší trpělivostí a nadšením pro tuto záležitost jste mě za pomoci sestry Hanky V. naučily se k Vám proklikat, pro mne neznámým způsobem!! Odcházela jsem do důchodu tímto médiem nepolíbená. Doma mě internet nebavil, protože jsem ho moc neuměla. Obohatilo mne to o společnost bratří a sester, se kterými se společně zamýšlíme nad Biblí, co nám sděluje. Ráda poslouchám zasvěcené a erudované příspěvky. Tato doba mně také dala blíže se seznámit při těchto kontaktech, když bohoslužby jsou tak omezené…

Tomáš Novotný: 1. Z praktického hlediska jsme si všichni uvědomili, jak moderní technika ruší hranice a vzdálenosti. Dnes není problém, abych měl v online semináři přednášejícího z Prahy, nebo abych já přednášel v Izraeli. Díky této situaci se také uskutečnilo to, co jsem už dlouho plánoval, ale vždy se nám zdálo, že to naráží na praktické problémy – totiž, že budu pomáhat farářům ČCE s opakováním hebrejštiny. Za této onlinové situace jsme si uvědomili, že není problém, že je jeden z Jižních Čech a druhý třeba ze Znojma… a scházíme se pravidelně se třemi skupinami farářů. 2. Ze sborového hlediska si uvědomuju, že jsem snad ještě nikdy u kávy a čaje nemluvil s tolika členy našeho sboru a tak důkladně, jako nyní každou neděli. Je to moc milé a vřele zvu na tato setkání mnohé další. 3. Z duchovního hlediska asi má pro mě největší význam, že se učím těšit do nebe. Asi ani před touto dobou jsem nebyl v situaci, že bych se bál smrti, nebo se jí snažil nějak vyhnout. Ale uvědomil jsem si, že neprožívám vnitřně těšení na to, že to bude na druhém břehu nesrovnatelně lepší. A tak se na tom snažím pracovat.

Zpracovala Ewa Jelinek

Březnové ZOOM staršovstvo (24.3.2021)

 • Zoomovou schůzi započala úvodem sestra farářka. Po obvyklém schvalování zápisu a kontrole úkolů byli presbyteři seznámeni s korespondencí. Například nám bylo sděleno, že komunikační média (plachty) visící na budově bez čísla popisného (kostelní mříži) nejsou v souladu s loňským nařízením o regulaci vizuálního smogu (reklamy) ve městě Ostrava a byli jsme vyzváni k odstranění závadného stavu.
 • Také ústředí církve na nás myslelo zasláním výsledků ankety o postavení presbyterů v církvi a materiály pro obohacení schůze staršovstva. Bohužel, náš program byl již dost bohatý, takže starší dostali za domácí úkol si je prostudovat.
 • Starší se zabývali péčí o členy sboru (pastorací) – především o ty, kdo už do sboru chodit nemohou, nebo ty, kdo sotva chodit začali. V domově na Kamenci je již možno provozovat bohoslužby.
 • Byla schválena zpráva staršovstva o životě a stavu ostravského sboru za rok 2020. Termín výročního sborového shromáždění zůstává vzhledem k vládním opatřením otevřený.
 • Starší se shodli, že Večeři Páně omezíme jen na Velký pátek a velikonoční neděli, dokud epidemie nepoleví. I když v kostele může být 76 lidí, budeme bohoslužby přenášet po internetu nejméně první dvě dubnové neděle.
 • Noc kostelů proběhne, dá-li Pán, 28.5. a organizujeme ji letos my – koordinátorem je Jana Grollová, která přijímá návrhy na vytvoření programu.
 • Starší se také zabývali rekonstrukcí jednoho z uvolněných nájemních bytů a dalšími hospodářskými úkoly – odstraněním závad elektronistalace, opravou topení či výměnou sporáku.
 • Bratr farář vybrousil, opravil a naolejoval podlahu v klubovně pod farou, s rodinou místnost vymaloval a s přispěním stolařů z charity sv. Alexandra zhotovil a nainstaloval trojdílnou lavici do klubovny pod farou. Také pingpongový stůl je jeho zásluhou zase funkční.