Archiv rubriky: Bohoslužby

Bohoslužby se konají pravidelně v neděli:
8:30 – v letním období (od Velikonoc do října) v kostele
9:30 – v zimním období (od listopadu do Velikonoc) v Třanovského sále (s výjimkou Vánoc)

Po bohoslužbách se konají rozhovory u kafe a čaje (Třanovského sál).
Po rodinných bohoslužbách (zpravidla první neděle v měsíci) se koná sborový program (beseda, oběd).

Bohoslužby 26.3.2017

Ostravský sbor ČCE byl přizván k seniorátním bohoslužbam SCEAV k výročí Reformace. Konat se budou tuto neděli 26.3.2017 v 10:00 v kostele (bohoslužby v 9:30 nebudou). Kázat bude Rev. Jaroslav Kratka, během bohoslužeb vystoupí Smíšený pěvecký sbor FS SCEAV v Karviné a Korejská skupina.

Po skončení bohoslužeb jsou všichni zváni na občerstvení do Třanovského sálu, kde bude připraven další program.

Večer a bohoslužba

vecernibohoVšimli jste si, kolik klíčových biblických příběhů se odehrává v noci? V noci uvěřil Abraham – poté, co mu Bůh ukázal hvězdy na obloze a přikázal mu je spočítat (Gn 15,5-6) – a ještě tu noc s ním Hospodin uzavřel smlouvu. V noci Mojžíš odchází s Izraelci z Egypta a od té noci se odvozuje slavení velikonoční večeře (Ex 12). V noci Bůh mnohokrát mluvil k prorokům (např. 1S 3). A v noci oznámil anděl pastýřům Ježíšovo narození (L 2,6-18) a v noci byl Ježíš zrazen, jak si připomínáme při každé večeři Páně.

Vlastně by nám mělo být divné, proč večeři Páně slavíme v neděli ráno, když je to večeře. Nechceme ovšem rušit ranní tradici, ale rozhodli jsme se přidat možnost bohoslužebného setkání na každou třetí neděli v měsíci (19:30 v kostele). Motivace může být čistě praktická, neboť ne každý je v neděli ráno schopen dojít na bohoslužby: někteří jsou mimo město, jiným se ráno nechce z postele. Ale mám také zkušenost, že člověk večer jinak vnímá. Dá se samozřejmě očekávat, že večerní bohoslužby budou navštěvovány méně, ale třeba bude rozměr duchovního setkání stejně silný ve večerním skoro prázdném kostele jako v ranním poloprázdném. A snad i uslyšíme Boha jinak, protože on je ten, kdo často mluvil a jednal večer. Přijďte to vyzkoušet!

o půlnoci napsal Michael Waloschek