Archiv rubriky: Biblická hodina

Středa – 17:00-18:00, ve farní kanceláři.
V týdnu, kdy se mimo neděli koná jiná bohoslužba, biblická hodina odpadá.

Biblická hodina – dějiny

Některá probíraná témata na biblických hodinách:

 • Ten Zlý podle Matoušova evangelia (leden-únor 2006)
 • 2Te 2,1-12
 • Marek, „Ó antyfony“ (advent 2010)
 • Obtížné oddíly knih Mojžíšových (únor 2011)
 • Skutky (květen-červen 2011)
 • Žalmy (červen-listopad 2011)
 • Matouš 24 (advent 2011)
 • Jan (leden-červen 2012)
 • Zjevení Janovo a Salvator Dalí (září-říjen 2012)
 • Jan (říjen-listopad 2012)
 • Nejstarší předpovědi příchodu Mesiáše (advent 2012)
 • Jan (leden-červen 2013)
 • Jeremiáš – na motivy románu France Werfla (září-prosinec 2013)
 • Jeremiáš (leden-červen 2014)
 • Pláč (září 2014)
 • Efezským (říjen 2014-duben 2015)
 • Obtížné oddíly knih Předních proroků (duben – červen 2015)
 • Ženy v Bibli (září 2015 – červen 2016)
 • List Římanům (září 2016 – listopad 2017)
 • Lukášovská podobenství (prosinec 2017 – březen 2018)
 • Matoušovo evangelium (duben 2018 – )

Biblická hodina – pozvánka

V 17:00 hodin (každý týden, ve středu) v presbyterně začíná tradiční biblická hodina. Tradiční píšu proto, že v evangelických církvích tvoří druhý nejdůležitější pilíř života ve sboru. Souhlasím s účastníky, kteří říkají, že naše biblické jsou dobré, oceňuji především to, že velkou část hodiny nad texty přemýšlíme společně v rozhovoru.

Aleš Wrana, zdroj: Týden ve sboru, jak ho vidím já.