Archiv pro rubriku: Biblická hodina

Středa – 17:00-18:00, v presbyterně.
V týdnu, kdy se mimo neděli koná jiná bohoslužba, biblická hodina odpadá.

Biblická hodina – pozvánka

V 17:00 hodin (každý týden, ve středu) v presbyterně začíná tradiční biblická hodina. Tradiční píšu proto, že v evangelických církvích tvoří druhý nejdůležitější pilíř života ve sboru. Souhlasím s účastníky, kteří říkají, že naše biblické jsou dobré, oceňuji především to, že velkou část hodiny nad texty přemýšlíme společně v rozhovoru.

Aleš Wrana, zdroj: Týden ve sboru, jak ho vidím já.

Biblická hodina – dějiny

Některá probíraná témata na biblických hodinách:

  • Ten Zlý podle Matoušova evangelia (leden-únor 2006)
  • 2Te 2,1-12
  • Marek, „Ó antyfony“ (advent 2010)
  • Obtížné oddíly knih Mojžíšových (únor 2011)
  • Skutky (květen-červen 2011)
  • Žalmy (červen-listopad 2011)
  • Matouš 24 (advent 2011)
  • Jan (leden-červen 2012)
  • Zjevení Janovo a Salvator Dalí (září-říjen 2012)
  • Jan (říjen-listopad 2012)
  • Nejstarší předpovědi příchodu Mesiáše (advent 2012)
  • Jan (leden-červen 2013)
  • Jeremiáš – na motivy románu France Werfla (září-prosinec 2013)
  • Jeremiáš (leden-červen 2014)
  • Pláč (září 2014)
  • Efezským (říjen 2014-duben 2015)
  • Obtížné oddíly knih Předních proroků (duben – červen 2015)
  • Ženy v Bibli (září 2015 – červen 2016)
  • List Římanům (září 2016 – listopad 2017)
  • Lukášovská podobenství (prosinec 2017 – )