Archiv autora: Ewa Jelinek

Zkušenosti z misie v Ghaně | 17.11.2019

17.11.2019 , v neděli po bohoslužbách zveme na prezentaci MUDr. Judit Blažkové, která se nedávno vrátila z Ghany. Judit byla totiž členkou českého týmu „Medical help Ghana 2019“, kterou organizuje nezisková organizace OM Česká republika. V Africe strávila skoro celé září a teď se poděli o své zkušenosti a fotografie.

Častější vysluhování Večeře Páně

Mimořádné sborové shromáždění konané 20.10.2019 schválilo valnou většinou návrh staršovstva, aby ke stávající praxi vysluhování večeře Páně byly přidány i všechny velikonoční neděle a v mezidobí byla vysluhována večeře Páně 2x a to první neděli při rodinných bohoslužbách a třetí neděli v měsíci.

To znamená, že večeře Páně se bude konat každou neděli adventní (s výjimkou vánoční hry), každou postní a každou velikonoční neděli (od Velikonoc až do Svatodušní neděli). Pak o svátcích, a mezi tím každou první (tedy během rodinných bohoslužeb) a třetí neděli v měsíci.

Mimořádné sborové shromáždění 20.10.2019

Srdečně zveme všechny členy sboru na mimořádné sborové shromáždění. Bude se konat v neděli 20.10.2019, a začne bohoslužbami, (9:30, Třanovského sál).

Bude projednáváno častější vysluhování Večeře Páně.

Jednací pořad shromáždění:

 1. Bohoslužby (v sále Třanovského, 8:30).
 2. Modlitba.
 3. Prezence přítomných.
 4. Volba předsedy a místopředsedy shromáždění.
 5. Projednání a schválení jednacího pořadu shromáždění.
 6. Volba 1 zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a 2 skrutátorů.
 7. Návrh staršovstva ve znění:
  Sborové shromáždění schvaluje návrh staršovstva, aby ke stávající praxi vysluhování večeře Páně byly přidány i všechny velikonoční neděle a v mezidobí byla vysluhována večeře Páně 2x a to první neděli při rodinných bohoslužbách a třetí neděli v měsíci.
 8. Diskuse k návrhu.
 9. Hlasování.
 10. Zpěv písně.

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.

Usnesení staršovstva ze dne 11.9.2019

 • Po návratu sestry farářky Ewy z rodičovské zpět na místo statutárního zástupce starší znovu volili předsedu a místopředsedu staršovstva. Předsedou bude nadále Michael Waloschek, místopředsedkyní Ewa Jelinek.
 • Starší se zabývali omezeným rozsahem pastorační péče v době prázdnin a informovali se o vykonaných návštěvách.
 • Sestra farářka informovala o práci s dětmi a mládeží.
 • Tématem byly také přípravy na mimořádné sborové shromáždění, které má projednat častější vysluhování Večeře Páně. Jakkoliv sbor rozhodne, starší chtějí o Večeři Páně dále přemýšlet a zvát hosty, kteří před mimořádným shromážděním přijet nemohou.
 • Bratr farář informoval o přípravách Listopadání a o jeho možných proměnách v době, kdy chybí mládež, na kterou byl tento festival zaměřen.
 • 31. března 2020 bude sbor slavit stoleté výročí. Příprav se ujaly sestry Ewa Jelinek, Dita Bartolšicová a Jana Grollová.
 • Starší se také zabývali úklidem kostela a návrhy Slezské církve, jak jej zajistit.
 • Také o sborovém kantorovi byla řeč — o jeho zodpovědnosti za hudební činnost ve sboru, kterou nezmenšuje to, že nyní nevede pěvecký sbor.
 • Starší se seznámili s průběhem a náklady rekonstrukce bytu na Husově náměstí 6.
 • Byla odsouhlasena výměna vrat v garáži.
 • V bytě Šindlerových bude nutné předělat sprchový kout.
 • Hledá se dobrovolník, který by se staral o sborovou informační techniku.
 • Také postrádáme stavaře na přípravu stavebních projektů, dozor a další
  náležitosti, o které se staral br. Jaroslav Orawski.
 • Starší schválili mimořádnou odměnu pro sestru Hanku Vlčinskou za obětavou práci v době dlouhodobé nepřítomnosti sestry kostelnice.
 • Se souhlasem starších sbor přispěje na kurz Psychologie pro studenty teologie částkou 4000 Kč.

Přezpívání „Svítáků“

Píseň začíná skutečně žít teprve tehdy, když se zpívá (z Předmluvy k prvnímu vydání Svítá).

Zpěvník Svítá Křesťanské písničky (NEJEN) pro mládež má 489 písní. V září 2014 jsme si na setkání starší (vysokoškolské) mládeží ostravského sboru uvědomili, že každý týden zpíváme stále dokola těch několik málo písní, které jsme znali. A to nás přestalo bavit. Tak jsme vytvořili seznam všech písní a začali je po zazpívání “škrtat”. Opakování nebylo až na výjimky dovoleno. Trvalo nám to asi tři roky. Za tu dobu jsme také sehnali nahrávky a hodně písní sami nazpívali. 

Na farářském kurzu v roce 2016 jsem oslovila několik přítomných autorů textů nebo skladatelů, zda nemají nebo nemohou přímo vytvořit nahrávku svých písni. Kladné odpovědí jsem dostala od všech, ale moji prosbu uskutečnil snad jen farář Zdeněk Šorm (obrovský dík!). Nedivím se – na světě jsou důležitější věci.

Během stejného farářského kurzu jsem se potkala s Danielou Hamrovou, které jsem řekla o nápadu naší mládeže i o tom, že nevím, jak sehnat nahrávky Liturgických zpěvů Dorothey Kellerové (písně 471-479). Snad jen ti z vás, kteří se také nevyznáte v příbuzenství v církvi, pochopíte můj úžas, když jsem se dozvěděla, že Daniela je sestra Dorothey a hned vzápětí jsem dostala na ni mailovou adresu. Vypadalo to slibně. Už jsme měli naplánován příjezd paní Kellerové do Ostravy na hudební víkendový pobyt s dětmi, během kterého bychom se tyto písně naučili a nahráli, žel ale právě kvůli časovým (ne)možnostem (a to dokonce z naši strany) se nic z toho nepovedlo.

Co ale dopadlo moc dobře, byla návštěva v Hlinsku, u farářů Čejkových, kteří mě během jednoho večera naučili mnoho nových písní a také ukázali “praSvítá” (podklady ke zpěvníku zahrnující i písně, které se do prvního vydání nakonec nevešly). Povedlo se také několik hudebních setkání starší mládeže s členem ostravského sboru a autorem několika písní Tomášem Novotným.

Netušili jsme, že se z toho stane až pětiletka. Přestávalo nás to bavit. Předposlední rok jsme snad “neškrtli” žádnou píseň a vrátili jsme se k tomu až loni – konec školního roku poslouží jako dobrá motivace k tomu zpěvník konečně celý “oživit“ neboli dozpívat. A tak jsme 18. června 2019 odezpíváním výše zmíněných Liturgických zpěvů tuto kapitolu naší mládeže uzavřeli. Od září budeme písně už zase svobodně vybírat. Jenže už neřekneme, že nějakou píseň neznáme.

Celá událost má jen pozitiva. Mnoho z toho, co jsme se sami naučili, jsme si oblíbili. A tak můžeme jen doporučit písně jako: Večerní modlitba (11), Blues (26), Žalm Kaifášův (30), Dej mi zase nový den (43), Bdí při nás (126), Čas zaslíbený (137), Má modlitba (178), Nemůžete ani chvíli (212), Oči jsi mi dal (232), Vracím se tmou (376), Za všechny zvony katedrál (388), Ženeme se sami (408).

Ke všem vyjmenovaným a mnoha dalším (celkem 77 % ze všech písní) máme nahrávky, takže pokud se chcete nějakou naučit, a neumíte si ji zahrát, dejte vědět. A já navíc tyto nahrávky používám jako podklad pro hudební skupinku, když po ní chci, aby zazpívala v neděli na bohoslužbách ze Svítá nějakou neznámou píseň.

Je možné, že naše snažení nechápete, třeba máte zpěvník v malíčku. V tom případě pomozte nám těch zbylých 23 % nahrávek dotvořit.

Ewa Jelinek (psáno pro Českého bratra 9/2019)
Poslechněte si článek z Českého bratra

Zpravodaj 10/2019

Zpravodaj 10/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Modlitební okénko
Poděkování staršovstva
Letní biblická škola 2019
Píseň začíná skutečně žít teprve tehdy, když se zpívá
Významné narozeniny
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Koncert zvonkohry 12.10.2019 – pozvánka

Ostravské listopadání | 8-10.11.2019

V známém ostravském klubu Parník vystoupí: v pátek večer (v 20 hod) Jarda Svoboda – trabandita. V sobotu odpoledne: v 14 hod improvizační divadlo All Imp, v 15 hod Frequently Asked Questions, v 17 hod Jan Dospiva a Šansonika, v 18 hod Adonai a na závěr, v 20 hod Martina Trchová (solo).

V sobotu dopoledne se také bude konat hudební dílna vedená celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem, během které budeme nacvičovat písně a doprovod na nedělní bohoslužby. Ty se budou konat v neděli v 10 hod v Evangelickém Kristově kostele.

Tento, již 27. ročník hudebního festivalu Ostravské listopadání, organizuje Farní sbor ČCE Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským SEMem a SOMem moravskoslezského seniorátu. Uskutečni se druhý víkend v listopadu, tj. od 8. do 10. listopadu 2019. Akci podpořil finančně mimo jiné městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.


Historické ohlédnutí – architektonická soutěž na Evangelický kostel v Ostravě říjen 1904

Před 115 lety, v říjnu 1904 byly vyhlášené výsledky architektonické soutěže na Evangelický kostel v Ostravě. O účast v soutěži byl velký zájem a sešlo se sto návrhů nového svatostánku, které byly v listopadu 1904 vystaveny na ostravské evangelické faře.
Komise takto ocenila projekty:
1. „Pevný hrad“ – Hans Glazer,
2. „Ev. Matouš“ – Karel Troll, Ludwig Faigl,
3. „Krakonoš“ – Gustav Muncberger, Karel Fischl.
Nakonec byl vybrán projekt vídeňských architektů Karla Trolla a Ludvíka Faigla, komisí oceněný druhou cenou.

Zdroj: Piętak, M., Wrana, A. Evangelický kostel v Ostravě. Sborník u příležitosti 100. výročí položení základního kamene, Farní sbory Českobratrské církve evangelické a Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě, Ostrava, 2005.