Archiv autora: Ewa Jelinek

Moje víra (Antonín Plachý)

(co chtěl tatínek Tonda Plachý sdělit svým dětem, vnukům a jejich partnerům o vánočních svátcích 2011 – první rok jeho pobytu na Velké Lhotě – přepsáno ze zvukového záznamu, autenticky)

Ve škole bylo součástí vyučování chození do kostela, tak já jsem tam samozřejmě taky chodil, no a pak jsme se přestěhovali na Ostravsko. No a já jsem měl jít ke zpovědi a k prvnímu přijímání. Katecheta po nás chtěl seznam hříchů a tak jsem si jej napsal Možná, že jich bylo víc než podle seznamu. Zkrátka a dobře – tak jsem byl u té zpovědi a teď nám ten pan farář naložil pokání. Pokání se skládalo z toho, že jsem před každým tím obrazem křížové cesty musel odříkat já nevím už kolik těch Otčenášů bylo a kolik Zdrávas Maria. No a se mnou tam byli takoví kluci, ti se tam prali a dělali voloviny. Já jsem to bral jako nutné zlo. A po té zpovědi mi to začalo tak trochu vrtat v hlavě, jak to vlastně s tou vírou je. Nebral jsem to jako samozřejmost. No a když jsem potom přišel na měšťanku, na Hlubinu, tak tam byli dva lidé, kteří na mě měli velikánský vliv. Samozřejmě po té náboženské stránce. Byl to v prvé řadě učitel dějepisu, nějaký Vorálek, který byl veliký národovec a který byl velký milovník Jednoty a vykládal nám v náboženství o té Jednotě a jak to tam bylo všecko a o Husitech. A potom druhý, kdo měl na mě vliv, byl katolický katecheta, jmenoval se Gajdušek, byl taky profesorem na gymnáziu. Velmi pěkný člověk to byl, nastrojený, kolárek schovával pod šátkem , byl to hezký člověk a velmi dobrý člověk. Co mě on v náboženství naučil, už si nepamatuju, ale vím, že to jeho náboženství bylo docela jiné, než to náboženství, které jsme měli na obecné škole, kde jsme si dělali vyloženě z katechetů vrtulu. Protože to bývali obyčejně mladí kluci a my jsme si dělali, co jsme chtěli, házeli jsme po nich šipky z lavic a tak dále. Takže, zkrátka a dobře ti na mě měli takový dost velký vliv, ale mi to pořád ještě nedalo pokoje. A tak jsem se modlil, aby mi Pán Bůh ukázal nějakou pravou cestu do církve, neboť já jsem po tom toužil. Možná, že jsem to měl nějaké vrozené, ale já jsem po tom opravdu toužil. No a udělal jsem to po katolickém způsobů, modlil jsem se alespoň deset Otčenášů, odemlel jsem to a na konec jsem prosil, aby mi Pán Bůh tu pravou cestu ukázal. No a pak jsme se nastěhovali na Šalomounu a bydleli jsme tam s Bergrovýma. Oni bydleli dole, my navrchu, já jsem ale nevěděl, že oni jsou evangelíci. Oni to nějakým způsobem nějak nedávali najevo.

Pokračování textu Moje víra (Antonín Plachý)

5 chlebů, 2 ryby

ACtC-3fbkQEHioz7S5ojiK1KYR621GSc5-9yNDkNXZDFK-UUXZ6b0xmvDtG2YB6EAyOH6CpC2VFOlBJPItjhdMkeLLdAmuvEcoWFvVQdpwGl6xn1PjVFW4OmpAQYZlU3tJnJB0JUiW5MNyZ9Rhr1oXAvkE6a8g=w1303-h977-no (1303×977)

Čtenáři evangelia vědí, že tohle není nákupní seznam, nýbrž jsou to ingredience pro zázrak. A symbolizují to málo, co můžeme přinést my s očekáváním, že s tím Ježíš udělá, co umí zase on.

Pro mě těch pět chlebů a pár rybiček jsou počítač, foťák, telefon a pár mikrofonů, se kterými jsme začali vysílat bohoslužby. Žádná profesionální výbava, ale dobrý vklad pro začátek. Fotoaparát se s kouskem softwaru proměnil v kvalitní webovou kameru, připojení k internetu obstaral telefon a zvuk jsme do počítače dostali přes pár usb mikrofonů a mohli jsme do éteru. První bohoslužby dosud vidělo 190 lidí a od té doby počet diváků roste. Postupně jsme zjistili, že ten telefon se dá použít taky ke snímání obrazu, tak se z něj stala 2. kamera. Přidali jsme zvukový mix a pár kabelů, ať jsou zpěváci i piano dobře slyšet a trochu jsme si na faráře posvítili. Pokaždé se objeví nějaká chybička nebo věc, kterou můžeme udělat líp s tím, co máme a jak se učíme. A když to Ježíš rozmnoží, budeme moct nasytit větší zástup, než jaký obvykle přichází do našeho kostela. Už teď je to námět na přemýšlení pro presbytery, co s tím budeme dělat, až tahle pandemie skončí.


Pro mě těch pět chlebů a pár rybiček jsou počítač, foťák, telefon a pár mikrofonů, se kterými jsme začali vysílat bohoslužby. Žádná profesionální výbava, ale dobrý vklad pro začátek. Fotoaparát se s kouskem softwaru proměnil v kvalitní webovou kameru, připojení k internetu obstaral telefon a zvuk jsme do počítače dostali přes pár usb mikrofonů a mohli jsme do éteru. První bohoslužby dosud vidělo 190 lidí a od té doby počet diváků roste. Postupně jsme zjistili, že ten telefon se dá použít taky ke snímání obrazu, tak se z něj stala 2. kamera. Přidali jsme zvukový mix a pár kabelů, ať jsou zpěváci i piano dobře slyšet a trochu jsme si na faráře posvítili. Pokaždé se objeví nějaká chybička nebo věc, kterou můžeme udělat líp s tím, co máme a jak se učíme. A když to Ježíš rozmnoží, budeme moct nasytit větší zástup, než jaký obvykle přichází do našeho kostela. Už teď je to námět na přemýšlení pro presbytery, co s tím budeme dělat, až tahle pandemie skončí.

Ale ten příběh není jenom o chlebech, rybách či fotoaparátech. Ty chleby a ryby měl u sebe chlapec, kterého Ježíšovi učedníci našli v obrovském zástupu, který měli nakrmit. Bez toho kluka by možná zástup zůstal hlady. V našem případě toho kluka od malička fascinovaly magnetofony, kablíky, foťáky a kamery, což možná zdědil po svém dědovi, který kdysi zadrátoval velký kus ostravského Rozhlasu. A než se z něho stal inženýr, dělal po večerech ve strahovském klubu zvukaře. A začal se učit, že profesionalita neznamená pracovat s profi nástroji, ale dosáhnout výsledku s tím, co máme.

Na učednících bylo toho chlapce najít a přivést k Ježíši. A tohle hledání neskončilo. Možná i vy máte u sebe nějaké chleby a ryby. Nebo znáte nějakou holku nebo kluka, kteří mají nebo dovedou něco, bez čeho se zástup nasytit nedá. Tak kdy je přivedete?

Michael Waloschek

Usnesení staršovstva ze dne 11.11.2020

  • Starší se opět sešli na telekonferenci a po biblickém úvodu a schválení zápisu prošli úkoly z minula.
  • Pastorace probíhá v rámci omezených možností, často jen telefonicky. Pavla Machová za křesťanskou službu rozeslala seniorům povzbudivé dopisy, které se setkaly s velkým ohlasem a seniory velmi povzbudily.
  • Starší se shodli, že pokud bychom mohli mít o vánocích bohoslužby, tak bychom využili prostor kostela, už jenom z hygienických důvodů. Pokud by byl stále omezen počet, tak bychom bohoslužby konali v tomto omezeném počtu a zároveň je vysílali přes internet. Starší se také začali zamýšlet nad tím, zda a jak v on-line vysílání pokračovat, až omezení pominou.
  • Začala příprava rozpočtu na rok 2021: starší pověřili rozpočtovou skupinku a začali shromažďovat návrhy položek, které by měly být v rozpočtu.