Archiv autora: Ewa Jelinek

Zpravodaj 6/2017

1706Zpravodaj 6/2017 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze staršovstva
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Poděkování staršovstva
Evangelík – ten i onen č. 2
Pozvánka na tábor pro děti
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru

Program Noci kostelů | 9.6.2017

cz2017_Headerlogo.png (625×405)

16:00-17:50 – Kostel pro děti
17:50-18:00 – Zvoní zvony
17:50-21:30 – Stanoviště pro děti (paralelně k hlavnímu programu)
18:00-18:10 – Přivítání
18:10-18:30 – Pěvecký sbor ČCE
18:30-18:45 – Dětský pěvecký sbor Ko-Ko
18:45-19:00 – Recitace básní (Magda Machová)
19:00-19:30 – hudební skupina
19:00-19:30 – Prohlídka věže
19:30-20:00 – Pěvecký sbor ČCE
20:00-20:30 – Prohlídka věže
20:10-20:25 – Dětský pěvecký sbor Ko-Ko
20:25-20:40 – Recitace básní (Magda Machová)
20:40-21:00 – Zpěv a varhany – Jana Grollová a Dita Bartolšicová
21:00-21:30 – Prohlídka věže
21:30-21:45 – Varhanní skladby – Samuel Mach
21:45-22:00 – Zpěv a kytara – Jiří Krejčí
22:00-22:30 – Prohlídka věže
22:30-22:45 – Zpěv a varhany – Jana Grollová a Dita Bartolšicová
22:45-23:00 – Čtení z Bible
23:00-23:30 – Prohlídka věže (poslední)
23:30-23:45 – Zpěv a kytara – Jiří Krejčí
23:45-23:55 – Čtení z Bible
23:55-24:00 – Rozloučení a požehnání
00:00-00:00 – Modlitba

Více informaci na stránkach: nockostelu.cz

Zajištění dopravy

Z (255×198)Na sborové aktivity a především na bohoslužby zajišťujeme možnost dopravy pro ty, kteří se sami dopravit nemohou. Neváhejte této služby využít. Omezená pohyblivost by neměla bránit setkávání.

Telefonicky se můžete obracet na Hanku Vlčinskou (tel. 734 240 550)

Usnesení staršovstva ze dne 10.5.2017

 • Br. farář Šindler představil presbyterům svou práci a jednotlivé aktivity, které jej vytěžují.
 • Sestra Ewa Jelinek byla za v rámci ekumeny pozvána na slavnost svěcení pomocného biskupa Římskokatolické církve (28.05.).
 • 24. dubna se sešla dozorčí rada Diakonie za účasti člena synodní rady Š. Brodského.
 • Staršovstvu byl představen projekt Diakonie-Doma, pro který se hledají dobrovolníci. Tento projekt chce pomoci azylantům s doučováním českého jazyka, pro asistenci a volnočasové aktivity – viz www.doma.diakonie.cz
 • Sborový výlet do Hernhutu, Žitavy a Vratislavi se uskutečnil ve dnech 29-30.4. v počtu 17 účastníků. V Hernhutu se naše skupinka setkala i s přáteli s partnerského sboru z Dessau.
 • Starší se vrátili k tématu křtu dětí v případě, že rodiče nejsou členy sboru a dohodlo se, že v případě nejasných situací se jimi bude zabývat individuálně.
 • Při organizaci nepravidelných sborových či seniorátních akcí nebo seminářů se na základě podnětu s. Pavly Machové budou hledat dobrovolníci, aby všechnu organizaci, chystání, pohoštění, vítání, úklid atd. nemuseli dělat aktéři a účastníci sami. Bude vytvořen seznam co je potřeba k zajištění příslušné akce, na co se nesmí zapomenout.
 • Starší se také domluvili, že sbor bude zajišťovat dopravu lidí s omezenou pohyblivostí.
 • Na průzkum ohledně samofinancování sborů (pro letošní konvent) jsme odpověděli, že si přechod na samofinancování dokážeme představit s jedním farářem.
 • Sbor má pronajatou zánovní barevnou kopírku za 500 Kč za měsíc.
 • Byl schválen rozpočet na elektrickou instalaci v kolumbáriu na na chodbě sborového domu.

Nové staršovstvo 2017-2023

Výroční sborové shromáždění, které se konalo 12.3.2017 zvolilo nové staršovstvo na období 2017-2023.

Laici: Dita BartolšicováJaroslava DrozdováJana GrollováJana HaškováJarmila CholevováLibor Janča, Elvíra KrupováDaniel Mach (místokurátor), Marek SkotnicaHana VlčinskáMichael Waloschek (kurátor). Faráři: Ewa Jelinek (první farářka), Pavel Šindler (druhý farář).

Náhradníci: 1. Zdeněk Krůta, 2.  Barbara Řimánková, 3. Šárka Rajdusová, 4. Miroslava Kuzníková.

Nové staršovstvo na své ustavující schůzi 19.4.2017 zvolilo kurátorem sboru bratra Michaela Waloschka a místokurátorem bratra Daniela Macha.
Pověření nově zvoleného staršovstva proběhne v neděli 11.6.2017.

Usnesení staršovstva ze dne 12.4.2017

 • Starší se na své schůzi setkali s novými členy sboru – Patricií Solanskou a Tobiášem Czekajem.
 • Ustanovení presbyterů a náhradníků proběhne na bohoslužbách 11.6.2017.
 • Nově zvolené staršovstvo (na období 2017-2023 si připomnělo obsah své práce a zvolilo kurátora (Michael Waloschek), předsedu staršovstva (Ewa Jelinek), místokurátora (Danie Mach) a zapisovatele (Elvíra Krupová, Dita Bartolšicová, Jaroslava Drozdová).
 • Starší se také seznámili s jednotlivými službami ve sboru a jejich obsazením.
 • V záři by měl ve sboru působit praktikant Benjamin Roll.
 • Staršovstvo souhlasilo, aby Josef Grendziok znovu absolvoval kurz pro výpomocné kazatele (od září).
 • Velkou diskusi, která bude pokračovat na příští schůzi, starší věnovali křtu nemluvňat a členství rodičů ve sboru. Křty nemluvňat se provádějí „na víru rodičů“, mladší děti s vědomím rodičů nebo zákonných zástupců a starší děti na základě svého vlastního vyznání.
 • Na jubilejní Listopadání jsme získal grant ve výši 70 800 Kč.
 • Byla schválena výměna kopírky formou pronájmu zařízení.
 • Bezbariérový vstup do kostela není možné realizovat pomocí lyžin, protože přístupné schody jsou příliš vysoké a příkré.

Sborový kantor Samuel Mach

Ov2ejHPot9d0AMd631II63jP3LuJtsnWH_9Ob7449SF3f9lReOh7zvxzAsO1RXrXyoEJ0goO5VbMzqBTiFY1vg-IwREarg2izwq79yITxp9yWCGUUp1y7KPQfCid0IKrSGcoO8bKrQxiVkum7UYzgRaF22N0tz0iB1rw4ZbaL37bXrHv9H2jEocpFM99U0GsgDJcbawbf0K-ZgRmwQCamX9Kvng5gyXzFeG8xOM4HOoiqYQuOmfZeq9m-YYAmIJ38WUgCsHjo4wbdL2zH4GW35eg40azY0IPM3d1mTyD1kXWCQJR8kr9A9nQ0_vuqQ13PkKF2ikYTOiEGZRNpMJ37GfEAoTM-tasMcGIJYPNjUBipiAkN2OGdpP3hkvlaThYM6G2pYVYlXfUVYTV5u7bHmzPdwWhaTrAufScLuQn5LRWRGZldROwvOgBFk9up-pcbjaCEU9nqAFK9t8ART_KwR3HpMqlAuasmWCABPahD3ofq3ALriS53qQDZRFmGV5kEGKiP2b4WGGmfXuf-nZZmWMykYVCiXGQrHfLtQj612c2TsVNTyHdCf0daUS7pkl86L055tYquuBatf0jhvzSRtFX98OUKd5LZMUyBCrqW9pBrt1dT2dOGQ=w781-h648-no (780×647)Způsobů, jakým víra nalézá své vyjádření je mnoho. Ale jeden z hlavních je v hudbě a zpěvu. Naše církev dbá o to, aby tomuto vyjádření víry byla věnována náležitá pozornost. Proto máme i Pravidla pro povolávání kantorů Českobratrské církve evangelické.

Na jejich základě staršovstvo našeho sboru 9. dubna 2017 povolalo do služby sborového kantora. Je jím Samuel Mach, jenž získal Osvědčení o způsobilosti ke službě kantora po absolvování Semináře církevní hudby evangelické akademie.

Samuel Mach

Jeho služba je radostná i náročná zároveň. K úkolům kantora patři zejména tyto úkoly:

 • organizačně zajišťovat hudební stránku bohoslužeb, zejména zajistit doprovod bohoslužebného zpěvu ve spolupráci s dalšími varhaníky, instrumentalisty a zpěváky
 • vést pěvecký sbor
 • podílet se ve spolupráci s kazatelem na přípravě hudební stránky bohoslužeb
 • připravovat pro různé formy bohoslužeb hudební skladby liturgického charakteru
 • dbát o kvalitu různých forem církevní hudby a zpěvu ve sboru
 • vyhledávat členy sboru s hudebním nadáním, zapojovat je do hudebního dění ve sboru
 • zajišťovat dobrý stav sborových hudebních nástrojů.

Staršovstvo se za sbor zavázalo bratra kantora v jeho práci podporovat.

Odkazy: