Archiv autora: Ewa Jelinek

Zpravodaj 1/2020

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Modlitební okénko
Poděkování staršovstva
Významné narozeniny
Nad problémem autority
Partnerská konference v Dessau – pozvánka
Alianční týden modliteb
Zimní výlet – pozvánka
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Vánoční hra – fotky

Usnesení staršovstva ze dne 11.12.2019

 • Po obvyklých úvodních bodech se starší zabývali způsobem informování o pastoračních návštěvách — pastorace je na jedné straně něco výsostně důvěrného a obtížně měřitelného (pouhá evidence počtu vykonaných návštěv může mezi faráři vyvolávat pocit konkurence), na straně druhé se jedná o formu křesťanské služby (návštěvy členů, kteří nemohou docházet) a tato by měla být koordinována. Tato otázka zůstává nadále otevřená.
 • Starší se také zabývali doporučením nových liturgických formulářů, aby vyznání vin, slovo milosti a pozdrav pokoje byly součástí každých bohoslužeb stejně jako vyznání víry. Domluvili se, že nechají na úvaze kazatele, zda a jak je zařadí do pořadu bohoslužeb i bez Večeře Páně.
 • Pokračují přípravy na oslavy stoletého výročí založení sboru.
 • Mluvilo se také o varhanním koncertu olomoucké Konzervatoře evangelické akademie a přípravách na půlnoční bohoslužby.
 • Tradiční vánoční sbírku ovoce a cukroví pro Armádu spásy rozšíří sbírka pro Novou šanci, která se zaměřuje na resocializaci vězňů.
 • Od br. Janči se starší dozvěděli, že Diakonie úspěšně přestěhovala „Domovinku“ do nových prostor. Město má zájem o obnovení činnosti „Náruče“ s příslibem dotaze 330.000,- Kč. Ale v prostorách střediska Náruč je třeba zrekonstruovat kuchyňku a sociální zařízení, proto Diakonie požádala o jakýkoliv finanční dar. Starší odsouhlasili mimořádný dar pro tyto účely ve výši 25.000,- Kč, který bude Diakonii zaslán v lednu.
 • Do rozpočtu na rok 2020, který sestavuje rozpočtová skupinka, byly navrženy tyto výdaje: vymalování sálu Třanovského, chodby ve sborovém domě a druhé místnosti v kanceláři; elektroinstalace ve sklepích na faře + výmalba; úprava zahrady; oprava podlah ve farářských bytech a sanace podlah v presbyterně a případně oprava podlahy v klubovně pod farou.
 • Starší se také domluvili, že kontaktují několik kandidátů, kteří by se mohli ve sboru starat o stavebně-inženýrskou činnost a přípravu projektů.
 • Kalich byl neobvyklým kurýrem odvezen do Prahy, aby se stal předlohou k výrobě kalicha nového.

Verše pro rok 2020

Společný verš Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jr 29,13
Staršovstvo Hospodin pro svého věrného koná divy. Ž 4,4
Biblická hodina Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ef 5,9
Nedělní škola Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. Ž 9,10
Dorost Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Mt 5,7
Starší mládež Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. Př 3,7
Nokturno Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Ž 55,23
Střední generace Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Jk 1,5
Kavárnička Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu. 2Tm 1,8
Ostravské zvonky Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Ž 121,7
Pěvecký sbor Poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne. Iz 49,23
Partnerství Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty. Př 23,26
Diakonie Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu. 2Tm 1,8

 

Program Aliančního týdne modliteb v Ostravě 2020

DenMísto bohoslužbySlovem sloužíČas 
Neděle
5. ledna
Církev bratrská Ostrava-centrum,
28. října 148
Tram. Krajský úřad  nebo Dům energetiky
Pavel Moravec
Řkc Plesná
18.00 hod.
Pondělí
6. ledna
Církev adventistů sedmého dne Ostrava – Přívoz,
Trocnovská 725/20
Tram., Bus i Trol.  Sad B. Němcové 
Adam Parma
CB 3 Ostrava
18.00 hod.
Úterý 
7. ledna
Církev bratrská Ostrava – Poruba,
Žilinská 1889/13 Poruba, 
Bus Nám. Družby, Ostrava-Poruba
Tram. Sokolovská nebo  vozovna Bajkalská            
Marek Bužga
KS Ostrava             
18.00 hod.
Středa 
8. ledna
Českobratrská církev evangelická Ostrava,  
Husovo nám. 4
Třanovského sál
Trol. Husův sad, Tram. Stodolní
Jiří Marek
BJB Ostrava
18.00 hod.
Čtvrtek 
9. ledna
Slezská církev evangelická a.v. Ostrava,  
Ostrava-centrum, Husovo nám. 4
Lutherův sál
Trol. Husův sad, Tram. Stodolní 
Jan Pokorný
CB Ostrava
18.00 hod.
Pátek  
10. ledna
Armády spásy Ostrava-Poruba,
M.Majerové 1733/6
Bus Josefa Skupy
Daniel Kašlík
CASD Ostrava
18.00 hod.
Sobota
11. ledna
Bratrská jednota baptistů Ostrava-Zábřeh,
Závoří 101/32 
Tram. Karpatská, Bus Závoří
Tibor Máhrik
CB Ostrava
18.00 hod.
Neděle
12. ledna
Křesťanské společenství Ostrava-Pískové doly,
V Zálomu 1
Tram. Ferona nebo Karpatská,   Bus Pískové doly
Ewa Jelinek
ČCE Ostrava
18.00 hod.

Usnesení staršovstva ze dne 11.11.2019

 • Schůze jako obvykle začala biblickým úvodem a pokračovala schvalováním minulého zápisu, přehledem korespondence a výčtem pastoračních návštěv. Také poděkování staršovstva a modlitební okénko pro nové číslo Zpravodaje se zpravidla řeší na začátku.
 • Následovaly organizační záležitosti. Mezi plánované akce patří půlnoční bohoslužby, k jejichž organizaci nás pozvala SCEAV. Staršovstvo tento záměr podpořilo a nyní je potřeba vyjasnit obsah.
 • Probíhají přípravy na oslavy století sboru. Slavnostní Bohoslužby se budou konat 26. 4. 2020. Přípravný tým pracuje na programu a pozvánkách hostů.
 • V Dessau proběhne 17. mezinárodní partnerská konference a setkání mládeže (od 25.7. do 2.8.2020). Jsme srdečně zváni k účasti na setkání, jehož tématem bude „Dávat a Brát – život v rovnováze“. Cena je 220 EUR (mládež 110 €). Termín přihlášek je do konce ledna 2020.
 • Starší se také ohlíželi za Listopadáním. I když jeho přípravy provázely pochybnosti, bylo hodnoceno kladně, a tak se hlavní organizační úlohy pro příští ročník zhostí sestra farářka.
 • O úklid kostela se stará čínská sestra pod patronací Slezské církve.
 • Starší schválili návrh zkrácení služeb v kanceláři na dva dny v týdnu a to na středu a čtvrtek od 9 – 12 hod. Ve středu bude sloužit sestra pokladní a ve čtvrtek se budou střídat faráři. Také bylo rozhodnuto o zrušení pevné linky na faru, která nebyla využívána.
 • Bratr Janča informoval o chystaném slavnostním otevření střediska Diakonie, jehož se zúčastní faráři i několik presbyterů.
 • V druhé půlce prosince se sejde skupinka k sestavení rozpočtu. Do příští schůze by starší měli podat návrhy, o kterých bude následně rozhodnuto, zda budou zahrnuty do rozpočtu. Zatím vzešel návrh na vymalování sálu Třanovského, chodby ve sborovém domě a druhé místnosti v kanceláři.
 • Starší se také zabývali stavebními záležitostmi — garáží, která má sice nová vrata, ale zatéká do ní, sklepem na Husově náměstí 6, který zbývá vyklidit, a odsouhlasili rekonstrukci koupelny v bytě bratra faráře. Také podlahy ve farářských bytech a presbyterně budou potřebovat opravu.
 • Podařilo se najít zhotovitele repliky kalicha, který by již brzy měl začít s jeho výrobou.
 • Do Třanovského sálu se vrátily reproduktory k varhanám (nyní bílé) a tamtéž bude pořízen nový bezdrátový mikrofon. Celkem za ozvučení sálu a presbyterny vydáme plánovaných 20 000 Kč.
 • I tato schůze byla zakončena zpěvem písně.

Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného objektu

diakonie.gif (289×130)Ostravské středisko Diakonie ČCE otevřelo v úterý 19. listopadu 2019 nově zrekonstruovanou budovu – Syllabova 1278/19, Ostrava – Vítkovice (sídlo Domovinky pro seniory – s kapacitou 7 míst denního stacionáře a 9 lůžek týdenního stacionáře, zázemí terénní Pečovatelské služby v rodinách a správa střediska). Slavnostní otevření bylo spojeno s připomenutím 30 let od obnovení činnosti Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Projekt ADAPTACE OBJEKTU NA „DOMOVINKU“ A ZÁZEMÍ PRO TERÉNNÍ SLUŽBY byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Jeho hlavním cílem bylo zabezpečit materiálně-technické zázemí pro poskytování sociálních služeb – týdenního stacionáře, denního stacionáře a terénní pečovatelské služby.

000380_05_002501.jpg (1100×733)

Úřední změny

CCE_Logo_FarnisborvOstrave_H_Color-300x102.png (300×102)

Na včerejší schůzi staršovstva bylo odhlasováno odstranění pevné linky a změna úředních hodin.

Úřední hodiny budou nyní vypadat takto:

 • středy 9:00-12:00 – přítomná bude pokladní Hana Vlčinská
 • čtvrtky 9:00-12:00 – přítomný bude jeden z farářů

Faráře sboru můžete ovšem kontaktovat kdykoliv: 

Sborový e-mail: ostrava@evangnet.cz.

Ostravské listopadání 2019

IMG_20191108_200537.jpg (3648×2736)
Jarda Svoboda

Farní sbor ČCE Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským SEMem zorganizoval tradiční hudební minifestival Ostravské listopadání, který se uskutečnil druhý víkend v listopadu, tj. od 8. do 10. listopadu 2019. Byl to již 27. ročník, jehož konání podpořilo finančně mimo jiné také městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

V pátek večer vystoupil v ostravském klubu Parník Jarda Svoboda (trabandita, držitel ceny Anděl).

Festivalový program pokračoval v sobotu odpoledne improvizačním divadlem All Imp a kapelami: FAQband (noir rock), Jan Dospiva a Šansonika (folk), Adonai (worship kapela z Českého Těšína) a Martina Trchová (další držitelka ceny Anděl), která k sobě přizvala Prune.

IMG_20191109_094105.jpg (3648×2736)
hudební dílna

V sobotu dopoledne se konala hudební dílna vedená celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem, během které jsme nacvičovali písně na nedělní bohoslužby. Ty se konaly v neděli v 10 hod v Evangelickém Kristově kostele díky vstřícnosti Farního sboru Slezské církve evangelické av., která nám umožnila mít bohoslužby v pozdější hodiny než obvykle. Kázal ostravský farář Pavel Šindler. Záznam z bohoslužeb je možno shlédnout na stránkách youtube, nebo přímo zde:

Nechyběl ani letos osvědčený PUB v klubovně, který nabízel pochoutky a poskytoval prostor k rozhovorům a hrám.

Více informaci a fotografii najdete na stránkách listopadání.