Archiv autora: Ewa Jelinek

Konfirmační soutěž

8. září proběhla konfirmační soutěž (pro tradiční evangelíky: konfirmační zkouška). Byly tři týmy: konfirmandky, rodiče a staršovstvo (minus rodiče). Hrálo se Riskuj! a vy si to můžete vyzkoušet také (viz níže).
Jury v podobě farářky Ewy Jelinek a praktikanta Jana Lukáše fandilo konfirmandkám, ale jak starší tak rodiče byli v přesile, takže nebylo jednoduché vyhrát. Skončily ale na krásném třetím místě! Starší a rodiče získali stejný počet bodů a tak skončili až druzí a třetí od konce. Sláva vítězům a čest poráženým!
Konfirmační slavnost se bude konat 3. října v 8:30 v Evangelickém Kristově kostele v Ostravě.

Otázky na Jana Lukáše

Rozhovor s praktikantem

Milý Jane Lukáši, kdo jste? Odkud přicházíte? Máte rodinu? Prozraďte nám něco o sobě.

Kdo jsem? To je otázka, kterou si častěji kladu, a myslím si, že není v průběhu života zodpověditelná. Snad až v jeho závěru, či lépe po smrti, kdy je z něj možné vykročit a vidět jej z odstupu. Pro mé sebe-pochopení je ovšem důležité, že jsem se narodil před více než čtvrtstoletím ve Zlíně učitelce angličtiny a inspicientovi městského divadla. První stupeň ZŠ jsem absolvoval na Všemině, kam jsme se s rodiči přestěhovali, a osmileté gymnázium jsem navštěvoval opět ve Zlíně. Na vysokoškolská studia jsem se přesunul do Prahy. Tam jsem se coby student evangelické teologie setkal s kolegyní Irenou, svou budoucí manželkou. Dnes spolu žijeme v Táboře a máme rok a půl starou dceru Alžbětu. Kromě teologie se zajímám o umění, zvláště hudbu, literaturu a divadlo, méně pak o výtvarné umění. Z hudby mám zájem především o tu starou, nejvíce barokní, ve Zlíně jsem členem smíšeného sboru, který se zabývá její interpretací, ale také jsem před odchodem do Prahy několik let hrál na kontrabas v cimbálové muzice. Těším se také, že si časem přečtu více z antických autorů, ale též na to, že se díky dceři vrátím k literatuře pro děti, zejména k Hobitovi. Učitelky a učitelé z ETF ve mně také vzbudili lásku ke starým jazykům, i k archeologii.    

Pokračování textu Otázky na Jana Lukáše

Fara a kostel ve filmech

Níže najdete seznam filmů a seriálů, ve kterých naše sborové prostory „hraji“. Seznam určitě není úplný. Filmy/seriály jsou dostupné na internetu (viz odkazy).

Poděkování Pavlu Šindlerovi

Před pěti lety jsme ve sboru přivítali faráře Pavla Šindlera a dnes je mou smutnou výsadou se s ním rozloučit. Jak asi víte, na sborovém shromáždění sice napodruhé byl zvolen, ale pro nejasnosti, které tuto volbu provázely, jsme byli seniorátním výborem vyzváni, aby se volba opakovala. Mezitím se ale Pavel rozhodl rezignovat a na konci srpna skončit svou práci v církvi. Mnohým z nás je to líto a Pavlova služba nám bude chybět. Někteří nechtějí, abychom měli dva faráře, někteří možná čekali faráře ideálního – ale takoví neexistují – jsou jen lidé, kteří více nebo méně odpovídají nějakým našim ideálům. Vždyť i v dějinách Božího lidu je spousta neideálních mužů, kteří přesto věrně sloužili Hospodinu a zanechali významnou stopu. Pavel přicházel s kůží na trh a poctivě kladl otázky na naši i svou víru, kázal, vedl biblické hodiny, kavárničku, střední generaci, přípravy ke svatbám a křtům, angažoval se v Logosu, chodil za členy sboru, chodil do Diakonie a na Kamenec, brousil podlahy, otloukal omítky, staral se o zahradu… a je pro mě i příkladem skromnosti, takže tuším, že vůbec nestojí o to, abych pokračoval.

Pavle, chtěl bych ti za sebe a mnohé další poděkovat za těch pět let, které jsi tomuhle sboru dal…

poděkování kurátora, které zaznělo 29.8. při bohoslužbách

Schůze staršovstva 28.7.2021

  • Na začátku se starší seznámili se sestrou Brtníkovou, která byla v červenci pokřtěna Pavlem Šindlerem.
  • Na schůzi byli přítomni také zástupci Seniorátního výboru: Noemi Batlová, Pavel Prejda a Jan Lukáš.
  • Hlavním bodem programu byla situace ve sboru, k níž se jednotliví presbyteři vyjadřovali. Obecně lze říct, že vedení sboru nebylo připraveno na nezvolení Pavla Šindlera, není jednotné v hodnocení situace a nebylo s to se domluvit, kdo bude dělat jeho práci. Navíc z některých služeb odstoupila Jana Grollová z důvodu stěhování, Hanka Vlčinská je dlouhodobě na ošetřovném a Jana Krejčí na nemocenské.
  • Padaly i návrhy na rezignaci celého staršovstva. V čem se starší shodli, je uspořádat na podzim sborové shromáždění, které by vyřešilo otázku počtu farářských úvazků. O termínu se rozhodne v září. Také správa majetku bude zřejmě téma, kterým se sbor bude muset více zabývat.