Archiv autora: Ewa Jelinek

Usnesení z schůze staršovstva ze dne 12.9.2018

 • Po odchodu sestry farářky Ewy Jelinek na rodičovskou dovolenou presbyteři zvolili předsedou staršovstva Michaela Waloschka a místopředsedou faráře Pavla Šindlera. 
 • Starší ukončili platnost tzv. kazatelského statutu, který definoval rozdělení zodpovědností mezi dva faráře. Povolací listina faráře zůstává beze změn; konkrétní náplň jeho činnosti bude připravena do příští schůze. Bratr farář bude mít volnou poslední neděli v měsíci (zpravidla). 
 • Úklid kostela od srpna zajišťuje SCEAV, což vedlo ke zkrácení úvazku kostelnice. Ta bude pravidelně k dispozici od pondělí do čtvrtka od 8 do 12 hodin; jinak dle domluvy.
 • Starší se seznámili s novým rozdělením zodpovědnosti za službu dětem.
 • V úředních hodinách budou v kanceláři: v pondělí a ve středu Hana Vlčinská, v úterý a ve čtvrtek Pavel Šindler, v pátek Jarmila Grollová příp. Jarmila Cholevová.
 • Soubor ručních zvonků v Kateřinicích získal grant na zakoupení nových zvonků a „Ostravské zvonky“ díky tomu dostanou zvonky z Kateřinic.
 • Na 9.12. se chystá adventní koncert „Ostravských zvonků“ (15:00 v kostele).
 • Starší také schválili bezplatné poskytnutí kostela pro výchovný koncert ZŠ a MŠ (23.10.) 
 • Na okrskové presbyterky, které by se měly věnovat strategii financování kazatelských míst, byli nominováni Pavel Šindler, Michael Waloschek, Jana Grollová a Libor Janča. 
 • Staršovstvo zvážilo založení rezervního fondu pro krytí rozpočtových ztrát, jak mu uložilo výroční sborové shromáždění, a rozhodlo, že jej nezřídí. Bude se ale zabývat zřízením stavebního fondu (oprav). 
 • Na začátku října se budou natírat lavice v kostele poničené při loňském koncertu. Opravu uhradí pojišťovna pořadatele. 
 • Byly dokončeny opravy farní kanceláře
 • Starší odsouhlasili dosud vzniklé náklady na revitalizaci farního dvorku (mj. posezení zhotovené bratrem farářem) a odsouhlasili další opravy (přeložka potrubí, střešní svod, zazdění otvoru ve sklepě…)

Výstava o reformaci v kostele

Již několik týdnů je v prostorách kostela ke shlédnutí výstava 500 let Lutherovy reformace, kterou k loňskému výročí vytvořila a nyní nám zapůjčila Filozofická fakulta Ostravské univerzity.
Na 11 panelech najdeme informace o reformačním hnutí a jeho vlivu nejen na tehdejší církev, o Martinu Lutherovi a jeho díle. Nechybí ani Lutherův portrét a jeho 95 tézi proti katolické církvi.

Převzato z: ostrava.sceav.cz

Zpravodaj 9/2018

Zpravodaj 9/2018 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky z mimořádné schůze staršovstva 29.7.2018
Vánoční dílna
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Služebnosti v červenci a srpnu
Postní sbírka
Ten srpnový den před padesáti lety
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Fotografie

Vánoční dílna

Zvěstujeme vám novinu, která bude pro všechen lid… (ostravského sboru).

Neděste se! Všechno má svůj čas… Na začátek toho adventního chceme letos v našem sboru poprvé uspořádat vánoční dílnu, která bude zakončena prodejem výrobků. Zapojit se bude moci opravdu každý ! (Buďte bdělí – více se dočtete v listopadovém čísle našeho zpravodaje).
Je však třeba se řádně připravit. Proto již nyní prosíme o pomoc ty z  vás, kdo máte plnou zahradu či mrazák
ovoce: rybíz, maliny, ostružiny, jablka, hrušky , borůvky, švestky…
bylinky: máta, meduňka

Příspěvky či přebytky ze své sklizně můžete do konce září nahlásit sestrám Ester Pražákové nebo Pavle Machové, se kterými domluvíte i podrobnosti.

Moc děkujeme a těšíme se na spolupráci

Usnesení z mimořádné schůze staršovstva ze dne 29.7.2018

 • Na opravu vitráží v kostele jsme od Magistrátu města Ostravy dostali jsme dostali 230.000,- Kč z plánovaných 750.000,- Kč. Budeme tedy usilovat o mimořádnou dotaci od kraje a Česko-německého fondu budoucnosti. Staršovstvo schválilo, aby práce na opravách byly již zahájeny v rozsahu 200.000,- Kč s tím, že se požádá o prodloužení doby čerpání dotace do června 2019. Do té doby by mělo být jasno, kolik prostředků bychom dostali z kraje, nebo Česko-německého fondu budoucnosti. 
 • Starší také vybrali dodavatele opravy hromosvodů na faře a kostele.
 • Presbyteři vzali na vědomí, že úklid kostela a společných prostor bude nově
  zajišťovat SCEAV a schválili nový pracovní úvazek kostelnice (16 h/týden)

Letní tábor pro děti 2018 | první fotky

Včera, 1.8.2018 začal jedenáctidenní letní tábor pro děti organizovány naším sborem.  Koná ve Stříteži nad Bečvou. Účastní se ho 18 dětí a 9 vedoucích, hlavním vedoucím je Jana Grollová.

Dorazily už první fotografie z prvního nástupu. Můžete si je prohlédnout zde: Fotogalerie.

Více informaci o probíhajícím táboře najdete na stránkách: tabory-cceostrava.cz

Modlíme se za požehnání a ochranu pro naše táborníky.

Mládežnická konference partnerských sborů – Purley 2018

Tento týden (21-29.7.2018) se devítičlenná skupinka z našeho sboru účastní Mládežnické konference partnerských sborů v Purley. Hlavním tématem jsou Ovoce ducha. Účastníci tráví několik dnů na Blackland Farm, účastní se výletu do Brightonu a Londýna, mohou navštívit Hever Castle či Harry Potter Studio. Se skupinou je farář Pavel Šindler a jako garant Partnerství za náš sbor Jana Grollová.

Modlíme se za požehnání a ochranu pro jejich pobyt tam a následný návrat do Ostravy.

Usnesení staršovstva ze dne 12.6.2018

 • Starším se představily žadatelky o křest: Zuzana Hanešková a Magdaléna Šlahářová.
 • Místokurátorkou byla zvolena Dita Bartolšicová.
 • Faráři a starší se vzájemně informovali o provedených pastoračních návštěvách a probíhajících předkřestních a předsvatebních přípravách. 
 • Na popud Jany Krejčí (kostelnice) se otevřela jednání se SCEAV o úklidu kostela. Starší si váží její práce a doporučili, aby Jana nadále prováděla úklid kostela byť s poloviční frekvencí, přičemž druhou polovinu by zajišťoval FS SCEAV v Ostravě. Tato varianta je však v době uzávěrky Zpravodaje pro druhou stranu nepřijatelná a představitelé obou sborů budou dál hledat řešení. 
 • Pavel Šindler se od 1. září stane statutárním zástupcem sboru, zatímco sestra farářka Ewa nastoupí mateřskou a rodičovskou dovolenou.
 • Starší schválili finanční dar pro celocírkevního kantora L. Moravetze z hudebního fondu ve výši 20 tisíc Kč.
 • Starší se dále zabývali tématem strategie sborových kazatelských míst a konkrétně tématy pro okrskové presbyterky, které se chystají v rámci seniorátu. Na nich bude příležitost diskutovat o strategické spolupráci s okolními sbory. Sestra Jana Grollová také informovala o strategických záměrech ústředí církve. 
 • Přípravou nové smlouvy s ostravským střediskem Diakonie bude pověřená pracovní skupina. Starší osloví navržené členy. 
 • V prostorách kostela se chystá výstava o reformaci. 
 • Během bohoslužeb v kostele bude (na popud manželů Machových) hrací koberec pro děti. Jeho zakoupení přivítali i ve SCEAV. Starší se také zabývali dalšími úpravami možnými sborových prostor pro rodiny s dětmi. 
 • Sestra pokladní představila čerpání rozpočtu
 • Starší odsouhlasili nabídku na rekonstrukci farní kanceláře a může se začít s realizací. 
 • Opravu lavic v kostele poškozených při loňském koncertu uhradí pojišťovna organizátora.