Archiv autora: Ewa Jelinek

Kostel – otevírací doba

OtevreneChramyEvangelický Kristův kostel je v rámci projektu Otevřené chrámy otevřeny pro turisty ve dnech sobota – neděle 14:00 – 18:00 hod (od července do konce října 2017).

Vstup do kostela je zdarma a je zajištěna průvodcovská služba.

Z důvodů rekonstrukce ulice Českobratrská vstup může byt zajištěn buď hlavním vchodem nebo od sakristie (Husovo náměstí).

http://doo.cz/otevrenechramy

Usnesení staršovstva ze dne 14.6.2017

 • Na úvod se starším představila Eliška Šlahařová (která byla následující neděli pokřtěna).
 • Oba faráři pověděli o vykonaných návštěvách i předkřestní přípravě.
 • Br. Josef Grendziok se dál bude nadále zapojovat do služby vítání a čtení.
 • Starší dostali za domácí úkol prostudovat materiály Co by měl vědět každý presbyter.
 • Sbor se od července zapojí do projektu Otevřené chrámy, který organizuje Ostravsko-opavské biskupství. Cílem je zpřístupnění kostelů v Moravskoslezském kraji. Náš kostel bude otevřen v soboty a neděli mezi 14. a 18. hodinou (s vyškolenými průvodci). Tento projekt je financován z dotace Moravskoslezského kraje a rozpočtu ostravsko-opavského biskupství.
 • Během XXV. Listopadání poslouží slovem br. f. Joel Ruml.
 • Starší se zabývali návrhem na změny času bohoslužeb v období letního času. Bude proveden průzkum mezi účastníky bohoslužeb.
 • Starší mají přes prázdniny za úkol přijít s nápady na projekt, který by mohl být financován z církevních grantů na podporu rozvoj sborů, diakonické práce či táborů pro děti a mládež.
 • Starší se zabývali zabezpečením společných prostor sborového domu a vestibulu fary. Zamítli návrh na instalaci kamerového systému, ale budou se zabývat zajištěním dveří.
 • Bylo schváleno vybudování nových elektrických rozvodů pro kuchyňku v Třanovského sále.
 • Starší schválili žádost o úlevu na nájmu obecně prospěšné společnosti Moment provozující v našich prostorách dobročinný obchůdek. Důvodem je rekonstrukce Českobratrské, která má negativní vliv na výši tržeb. Z důvodu opravy ulice bude od července znemožněn vstup do kostela hlavním vchodem.

Program Noci kostelů | 9.6.2017

cz2017_Headerlogo.png (625×405)

16:00-17:50 – Kostel pro děti
17:50-18:00 – Zvoní zvony
17:50-21:30 – Stanoviště pro děti (paralelně k hlavnímu programu)
18:00-18:10 – Přivítání
18:10-18:30 – Pěvecký sbor ČCE
18:30-18:45 – Dětský pěvecký sbor Ko-Ko
18:45-19:00 – Recitace básní (Magda Machová)
19:00-19:30 – hudební skupina
19:00-19:30 – Prohlídka věže
19:30-20:00 – Pěvecký sbor ČCE
20:00-20:30 – Prohlídka věže
20:10-20:25 – Dětský pěvecký sbor Ko-Ko
20:25-20:40 – Recitace básní (Magda Machová)
20:40-21:00 – Zpěv a varhany – Jana Grollová a Dita Bartolšicová
21:00-21:30 – Prohlídka věže
21:30-21:45 – Varhanní skladby – Samuel Mach
21:45-22:00 – Zpěv a kytara – Jiří Krejčí
22:00-22:30 – Prohlídka věže
22:30-22:45 – Zpěv a varhany – Jana Grollová a Dita Bartolšicová
22:45-23:00 – Čtení z Bible
23:00-23:30 – Prohlídka věže (poslední)
23:30-23:45 – Zpěv a kytara – Jiří Krejčí
23:45-23:55 – Čtení z Bible
23:55-24:00 – Rozloučení a požehnání
00:00-00:00 – Modlitba

Více informaci na stránkach: nockostelu.cz

Zajištění dopravy

Z (255×198)Na sborové aktivity a především na bohoslužby zajišťujeme možnost dopravy pro ty, kteří se sami dopravit nemohou. Neváhejte této služby využít. Omezená pohyblivost by neměla bránit setkávání.

Telefonicky se můžete obracet na Hanku Vlčinskou (tel. 734 240 550)

Usnesení staršovstva ze dne 10.5.2017

 • Br. farář Šindler představil presbyterům svou práci a jednotlivé aktivity, které jej vytěžují.
 • Sestra Ewa Jelinek byla za v rámci ekumeny pozvána na slavnost svěcení pomocného biskupa Římskokatolické církve (28.05.).
 • 24. dubna se sešla dozorčí rada Diakonie za účasti člena synodní rady Š. Brodského.
 • Staršovstvu byl představen projekt Diakonie-Doma, pro který se hledají dobrovolníci. Tento projekt chce pomoci azylantům s doučováním českého jazyka, pro asistenci a volnočasové aktivity – viz www.doma.diakonie.cz
 • Sborový výlet do Hernhutu, Žitavy a Vratislavi se uskutečnil ve dnech 29-30.4. v počtu 17 účastníků. V Hernhutu se naše skupinka setkala i s přáteli s partnerského sboru z Dessau.
 • Starší se vrátili k tématu křtu dětí v případě, že rodiče nejsou členy sboru a dohodlo se, že v případě nejasných situací se jimi bude zabývat individuálně.
 • Při organizaci nepravidelných sborových či seniorátních akcí nebo seminářů se na základě podnětu s. Pavly Machové budou hledat dobrovolníci, aby všechnu organizaci, chystání, pohoštění, vítání, úklid atd. nemuseli dělat aktéři a účastníci sami. Bude vytvořen seznam co je potřeba k zajištění příslušné akce, na co se nesmí zapomenout.
 • Starší se také domluvili, že sbor bude zajišťovat dopravu lidí s omezenou pohyblivostí.
 • Na průzkum ohledně samofinancování sborů (pro letošní konvent) jsme odpověděli, že si přechod na samofinancování dokážeme představit s jedním farářem.
 • Sbor má pronajatou zánovní barevnou kopírku za 500 Kč za měsíc.
 • Byl schválen rozpočet na elektrickou instalaci v kolumbáriu na na chodbě sborového domu.