Aktuality ze schůzí staršovstva – květen 2006

1. Personální záležitosti

 • Byla rozpředena diskuse ohledně hledání druhého kazatele. Z více variant se starší nakonec přiklonili k tomu hledat kazatele bez výrazných předběžných zvláštních požadavků. V první fázi se ho pokusíme najít formou výběrového řízení.
 • Na mimořádné schůzi staršovstva pak bylo schváleno znění inzerátu, který bude zveřejněn v Českém bratru, Evangelickém týdeníku a na webových stránkách Evangnetu.

2. Organizační záležitosti

 • Zelenočtvrteční liturgie s večeří Páně kolem stolu byla zhodnocena kladně.
 • Svatodušní sbírka na Diakonii proběhne 4. června.
 • Byl prohovořen prázdninový program. Vzhledem k programu obou kazatelů (studijní volno br. Wrany, dovolená br. Mazura, z větší části na stěhování) budou třikrát kázat hosté a nebudou se konat biblické hodiny.
 • V neděli 25.června 2006 odpoledne proběhne rozloučení rodiny Mazurových se sborem.
 • Zabývali jsme se řešením dosavadních povinností br.f. Mazura po jeho odchodu z ostravského sboru: Něco převezme br. Wrana, něco laikové, něco odpadne dočasně či trvale bez náhrady.

3. Hospodářské záležitosti

 • Společné ozvučení sálu a dataprojektoru není možné. Mládež si koupí ozvučení k projektoru z daru SMP. Ozvučení sálu se bude řešit samostatně později.
 • Výběr firmy pro výrobu vchodových dveří do sborového domu byl z finančních důvodů přesunut na září.
 • Na chodbě sborového domu budou vyměněna okna a bude vymalována.
 • Byla ustavena komise, která vypracuje harmonogram oprav sborových nemovitostí s finančním odhadem.
 • Rekonstrukce v Razítkárně běží podle plánu.