Aktuality ze schůze staršovstva – září 2007

1. Personální oblast

 • Byla schválena žádost s. Radmily Frydrychové o křest. Půjde o křest delegovaný, žijí teď v USA, bude vykonán 7. 10. 2007.
 • Br. f. Wrana byl dotázán, jak vidí svou situaci do budoucna a jestli uvažuje o další volbě, která by měla proběhnout na jaře 2009. Vyjádřil se, že by rád zůstal v kazatelské službě ať už v Ostravě – třeba i jako druhý kazatel – nebo i nějakém jiném sboru.
 • Hledání druhého kazatele:
  • bude podán znovu nový inzerát bez specifikace, že jde o druhého faráře – s vyzdvižením kladů takového místa
  • do příští schůze každý presbyter předloží svůj návrh kazatelů, kteří by se měli podle jeho názoru oslovit. Také vyhlásíme anketu o kandidátech mezi členy sboru.
 • V Nedělní škole letos učí:
  • v malé NŠ Soňa Šimečková, Pavlína Krupová a Kamil Šimečka
  • ve střední NŠ – Jana Grollová, Sylva Pivodová,
  • velká NŠ – Hanka Vlčinská, Petr Moravec

2. Organizační oblast

 • Byl schválen program a plakát na oslavy 100. výročí otevření kostela. Nedělní bohoslužby budou mít luterskou liturgii, kázat bude J. Ruml, VP bude vysluhována oběma způsoby.
 • Byl přijat návrh na sčítání účastníků bohoslužeb – bude mít za úkol vítací služba.
 • Bylo schváleno, aby na LISTOPADÁNÍ byly bohoslužby s večeří Páně v režii mládežníků.
 • 7. 10. 2007 v rámci kávy a čaje seznámí mládežníci sbor s prázdninovými aktivitami.

3. Hospodářská oblast

 • Oprava věžních hodin bude stát asi 40.000,- Kč – bude předmětem pojistné události.
 • COLORS OF OSTRAVA žádají o uspořádání dalších 3 koncertů v kostele – schváleno.
 • 12. a 13. 10. je plánován úklid kostela.
 • Karpatská 40 je prodána, smlouva o prodeji už platí.
 • Projednávání fotovoltaických článků ukončeno z důvodu nepovolení památkářů uskutečnit projekt v celém rozsahu.