Aktuality ze schůze staršovstva – září 2006

 • Byl schválen zápis z mimořádné schůze.
 • S. Vránová předala starším svůj další dopis.

1. Personální záležitosti

 • Hledání nového kazatele – na zveřejněný inzerát se ozvali dva uchazeči. Oba budou pozváni k představení se. Od osobně oslovených přicházejí jen odmítavé odpovědi. Pokud se do konce září nikdo další neozve, oslovíme druhou skupinu z vytipovaných kazatelů.
 • 17. 9. 2006 proběhne ve sboru ve Frýdku-Místku instalace br. f. Křivohlavého.
 • 24. 9. 2006 proběhne instalace Romana Mazura ve sboru v Praze-Libni.
 • Volba nového člena do představenstva diakonie proběhne až po vyjasnění potřeby ze strany diakonie

2. Organizační záležitosti

 • Byl schválen program sborového shromáždění a znění návrhu staršovstva: „staršovstvo navrhuje sborovému shromáždění nepočítat dále s Karpatskou pro účely sboru, ale otevřít možnosti pronájmu nebo prodeje,“ se zdůvodněním: Objekt byl zapsán v seznamu nezcizitelných nemovitostí, protože sloužil jako služební byt pro druhého kazatele sboru. Tento účel jsme schopni zajistit efektivněji jiným způsobem (např. pronájmem či koupí bytu poblíž sborového domu).
 • 11.11.2006 od 9.00 hod se bude konat v Přerově konvent.
 • Naši konventuálové: br. f. Wrana, s. Hašková, br. Groll, Kimmel, Krupa. Náhradníci: s. Jančová, br. Holibka, s. Drozdová.
 • Starší schválili návrhy na změny církevního zřízení, které budou konventu předloženy. Starší schválili, aby místo na 1. náměstka seniora kandidoval br. f. Kovář.

3. Hospodářské záležitosti

 • Je nutno nechat rychle opravit či vyměnit okno do klubovny ve sklepě.
 • Přebývající kusy sborníků k 100-letému výročí položení základního kamene kostela budou nabídnuty skriptárně univerzity a knihkupectví Librex k dalšímu prodeji.
 • Schváleno využívání místnosti v mezipatře na uskladnění táborových věcí.
 • Okapy na domě č. 4 vyměněny prozatím tak, kde je to nejnutnější , celkově bude dokončeno, až bude firma mít volnou kapacitu.
 • Schválena oprava kování u dveří do sborového domu.
 • Schváleno proplacení vyšší částky (jízdné nebo účastnického poplatku) na akce mládeže.
 • Br. Kimmel zajistí posouzení harmonia na Karpatské.