Aktuality ze schůze staršovstva – únor 2006

1. Personální záležitosti:

 • Staršovstvo bylo informováno o připravovaném křtu paní Červené a jejího ročního syna.
 • Vzhledem k již dříve avízovanému odchodu br. Mazura na jiný sbor (v roce 2006 nebo 2007), se staršovstvo od příští schůzi bude zabývat otázkou, zda po jeho odchodu obsadí ve sboru obě farářská místa.

2. Organizační záležitosti:

 • Byl veden rozhovor o životě sboru: Považuji za důležité žít ve sboru během týdne? Čím mimo bohoslužby duchovně žiji? Jaké je mé duchovní obdarování?
 • Dne 12. února proběhne v našem sboru vizitace. Zájemci ze staršovstva s návštěvou po jednání poobědvají.
 • V termínu 17. – 19. 3. 2006 proběhne ve sboru v Purley u příležitosti zvolení nového kazatele víkendové setkání farářů z partnerských sborů. Náklady na cestovné br. faráře Wrany (autobus, letadlo), který se zúčastní za nás, budou hrazeny z poloviny ze sborových prostředků a z poloviny z fondu partnerské komise.
 • Kvůli účasti br. Wrany na slavnosti v Purley byl schválen přesun konání výročního sborového shromáždění na 12. března 2006.
 • Br. farář Wrana informoval o setkávání s bezdomovci v denním centru Diakonie Oáza.
 • Dne 25. února 2006 se ve sboru uskuteční karneval pro děti. Připravují jej maminky.
 • Naši zástupci v představenstvu Diakonie navrhnou společné připomenutí 15. výročí existence Diakonie v Ostravě.

3. Hospodářské záležitosti:

 • Bylo schváleno pořízení houně na klavír za asi 5.000 Kč.
 • Znovu byl otevřen problém zhotovení bezbariérového vstupu do sborového domu. Po rozpravě byl schválen návrh zrušit současný projekt a zhotovit pouze nájezdovou rampu pro vozíčkáře po konzultaci se Svazem invalidů.
 • Hledá se truhlářská firma pro zhotovení nových dveří do sborového domu.
 • Byl schválen rozpočet na rok 2006.
 • Vzhledem k nové vstřícnosti ze strany státních orgánů se připravuje smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí (kostela a fary) do vlastnictví obou církví.
 • Byl schválen návrh na změnu tarifu pro farní telefon a paušálu pro internet. Zároveň se zruší sborový mobil. Vše má vést k úsporám.
 • Proběhla další (záruční) oprava harmonia.
 • Ve sborovém domě opadla omítka nad okny v chodbě. Na jaře bude třeba opravit okna, která nedovírají, zdivo a následně chodbu vymalovat.
 • Do 15. 2. bude zhotoven projekt rekonstrukce Razítkárny.
 • O pronájem razítkárny po chystané opravě je velký zájem. Zatím se přihlásilo 8 zájemců. Provedeme po vyžádání potřebných informací od všech interní „výběrové řízení“.
 • Kvůli záležitostem kolem Razítkárny a termínu výročního sborového shromáždění bylo schváleno přesunutí březnové schůze starších na první středu v měsíci, tj. na 1. 3. 2006.