Aktuality ze schůze staršovstva – listopad 2003

  • Bude se opět konat tzv. „Adventní křesťanská služba“: Starší sboru i další zájemci osobně donesou sborové vánoční dopisy a malé dárky na předem připravené adresy především nejstarších členů sboru.
  • Parkování u kostela: Podařilo se nám vymoci změnu dopravního značení. V Husově ulici nedaleko od našeho kostela a sálu je možno parkovat (např. v době bohoslužeb) dvě hodiny.
  • Péče o duchovní život ve sboru: br. farář Wrana připravil malý „Evangelický breviář“ – biblické texty a modlitby pro každodenní život. Pro zájemce se vytiskne nákladem sboru.
  • Bude třeba vymalovat presbyternu.
  • Servisní technik by měl zkontrolovat, zda je v pořádku automatika ovládání kotle pro vytápění sborových prostor.