Aktuality ze schůze staršovstva – leden 2004

  • Sborové shromáždění (výroční) se bude konat poslední březnovou neděli 28.3. po nedělních bohoslužbách.
  • V sobotu 24.4. se bude konat v ostravském sboru Seniorátní den. Jako host je pozvána sestra Květa Šilarová.
  • Br. R. Mazur má studijní volno, během něhož se připravuje na ukončení studia na bohoslovecké fakultě UK.
  • Instalace seniorátního výboru se bude konat 8. 2. v Přerově od 14:30 hod. Všichni jsou srdečně zváni k účasti.
  • Je nutno opravit židle v Třanovského sále, některé jsou ve velmi špatném stavu. Také je nutno pořídit nové vchodové dveře do sborového domu.
  • Vánoční JARMARK měl úspěch, výrobky se líbily a dobře se prodávaly. Poděkování patří všem, kteří se o to přičinili.