Aktuality ze schůze staršovstva – květen 2004

  • Staršovstvo diskutovalo o podobě vstupního dialogu před večeří Páně. Rozhovor nebyl zatím uzavřen a bude pokračovat.
  • Presbyteři i členové sboru se mohou seznámit s novým katechismem (autor J. Gruber), který je vytvořen formou otázek a odpovědí. Katechismus je vhodný pro konfirmandy i všechny členy sboru.
  • Presbyteři zhlédli a schválili přinesené modely stolu Páně a „kazatelny“ do Třanovského sálu (návrh br. J. Veselého).
  • Statik posoudí základy sborového domu a podlahy v Třanovského sále, aby mohl být zvolen vhodný postup rekonstrukce podlahy.
  • Do nové místnosti „sklep“ byl pořízen ping-pongový stůl a konvice k vaření kávy a čaje.