Aktuality ze schůze staršovstva – duben 2004

  • Br. farář Mazur informoval, že podle vyjádření Synodní rady se musí uskutečnit jeho instalace za faráře našeho sboru, ačkoli v něm působil již jako jáhen. O termínu bude informovat po dojednání s br. seniorem Červenkou.
  • V kanceláři sboru jsou pro zájemce k dispozicí plány konání církevních letních kurzů, jak různého typu pro děti a mládež, tak i pro rodiny nebo křesťanskou službu.
  • Staršovstvo rozhodlo o využití prostor rekonstruovaného sklepa pro potřeby především nejmenší skupiny Nedělní školy a mládeže. Presbyterna, která navazuje na prostory sálu Třanovského, bude využívána tradičně.
  • Staršovstvo bylo informováno, že člen sboru, který si přál zůstat v anonymitě, věnoval sboru 450.000 Kč. Peníze mohou být využity podle uvážení staršovstva.
  • Staršovstvo vzalo na vědomí, že účetnictví partnerské konference konané v roce 2001 v Ostravě bylo profesionálně vedeno kvalifikovaným účetním, a také zprávu o pohybu peněz v dalším období (od partnerské konference po dnešek) předloženou br. farářem Wranou. Finanční přebytek konference je veden v oficiálním účetnictví sboru a bude využit pro další aktivity partnerství.