Aktuality ze schůze staršovstva – červen 2004

  • Obdrželi jsme pozvánku k pobytu ve sborech ve Skotsku pro dva lidi na jaře roku 2005 – pozvání souvisí s loňskou návštěvou hostů ze Skotska v našem sboru.
  • Příští rok skončí funkční období staršovstva – budou volby. Už od podzimu mohou členové sboru navrhovat jména kandidátů na nové presbytery.
  • Bylo rozhodnuto upravit zábradlí ve sklepě ve „čtyřce“, aby bylo po celé délce schodů pro větší bezpečnost.
  • V letním období se nekonají pravidelné schůze staršovstva. K řešení neodkladných záležitostí může být staršovstvo svoláno v neděli po bohoslužbách.