4 otázky pro Janu Hruškovou …

… která pracuje v TV Noe.

1. Co vlastně nyní děláš?

V součastné době pracuji v Televizi Noe na pozici Odbavovacího technika. Obsah práce je velmi různorodý, od stříhání, archivování pořadů, nahrávání playlistů s pořady nebo třeba sázení zpráv do grafiky. Ovšem největší část práce je odbavování živých přenosů. Technik se stará o to, aby byl pořad ošetřen po stránce přechodu do a z živého vysílání, pouštění připravených titulků a příspěvků. Nedílnou součástí je ošetření různých technických problémů, pádu vysílání a jeho rychlé znovuuvedení do provozu. Také zajišťuje nahrávání vysílání pro jeho další zpracování.

2. Kolik lidí Vaší televizi sleduje?

Je to dost častá otázka. My to ale nevíme. Pro zjištění takovýchto údajů je třeba zadat nějaké jiné organizaci výzkum sledovanosti. Ovšem pro televizi, která žije z darů, není takovýto druh služby finančně dostupný.

3. Co tě v této práci nejvíce těší?

Asi právě ta různorodost práce. Sice mám nějaké pevné činnosti, ale záleží hlavně na počtu živých přenosů v týdnu, na výjezdech štábů. A občas přijde úplně nečekaná událost, která ihned vyžaduje všechnu naši pozornost.

4. Může podle tebe TV Noe nějak oslovit i lidi mimocírkevní?

Domnívám se, že ano. Nevysíláme pořady pouze s křesťanskou náboženskou tématikou. Nabízíme řadu dokumentárních, cestopisných, diskuzních a hudebních pořadů. Pokud jde o pořady s náboženským obsahem, nezapřou se. Jsou tu pro ty, kteří se chtějí prostřednictvím živého vysílání „setkat“ s papežem, vyslechnout katechezi nebo se pomodlit, zamyslet se nad veršem z Bible. Věřím však, že mohou oslovit i nevěřící, hledající, kteří jsou zvědaví „co se to za dveřmi kostelů děje“, ale bojí do nich vstoupit. A tímto způsobem mohou, do tohoto pro ně cizího světa, nahlédnout (dnes i přes internet). Třeba to pro ně bude jejich první krok k Ježíši, k víře, kdo ví?

Děkujeme, a ať ti Bůh k této službě žehná.
(pozn. Více informací o vysílání a programu televize Noe naleznete na internetových stránkách www.tvnoe.cz)