30 let střediska Diakonie v Ostravě – č. 2.

Článek manželů Grollových v listopadovém Zpravodaji ve mně probudil vzpomínky dávno zapomenuté a tak na výzvu s. f. Ewy Jelinek tvořím pokračování.
V lednu 1990 mělo svou asi první schůzi Křesťanské fórum v sále Třanovského. Zde v květnu o Diakonii přednáší její ředitel Schwarcz. V září br. f. Klobása na schůzi staršovstva
informuje o možnosti založení střediska Diakonie v Ostravě. Představa: „křesťanská linka důvěry a usilování o zřízení domu pro věřící důchodce“.
Jiří Groll podporuje myšlenku zřídit pobočku pražské Diakonie s alespoň jednou placenou silou a 1) zavést službu křesťanské pomoci lidem v různé nouzi; 2) zřídit dům asi pro 50 lidí různě postižených (víceúčelový dům – penzion), kde stát by zařídil dům, a církev by pečovala klienty. V listopadu 1990 s. Jarmila Grollová informuje o založení střediska v Ostravě, v jehož kuratoriu jsou členové pěti protestantských sborů ČCE, CB, BJB, Metodisté. První schůze se konala v listopadu pod patronací Diakonie v Praze. Vytýčily se úkoly 1) pomoc v domovech pro opuštěné seniory 2) zřízení střediska křesťanské pomoci (pastorační a různé konkrétní pomoci).
V březnu 1991 br. K. Fon informuje o fungování kanceláře Diakonie na ul. 30. dubna, kde bude každé úterý různá poradenská služba. V květnu 1991 obdržela Diakonie od města dům v Ostravě – Zábřehu, kde by dopoledne mohla probíhat rehabilitace pro postižené děti a odpoledne útulek pro děti jako odlehčovací služba rodičům těchto dětí. V listopadu téhož roku předkládají sestry L. Jariabková a J. Grollová žádost o zřízení knihkupectví v razítkárně ve sborovém domě.
Začíná fungovat středisko křesťanské pomoci se sídlem na Žofinské ulici, kde je vedoucí s. Jarmila Grollová. Právní subjektivitu získalo středisko 1.9.
Ostravská Diakonie vznikla jako ekumenická iniciativa křesťanů protestanských církví, které v roce 1990 spojily své síly k poskytování sociální služby pro všechny potřebné spoluobčany. V roce 1991 se zřizující sbory rozhodly požádat o začlenění do rámce celostátně působící Diakonie ČCE.
V lednu 1992 je zahájeno poskytování služeb v rodinách. Začíná se s rekonstrukcí na Syllabové 20, kde se počítá s poskytováním křesťanské péče.
V březnu 1992 MUDr. D. Balabán žádá o větší spolupráci sboru ČCE v Ostravě se střediskem Diakonie (odkud odstupuje sbor CB a zakládá Elim).
Prvními zaměstnanci jsou kromě J. Grollové ještě P. Fižová a V. Kynčlová. V představenstvu K. Fon, E. Jelínková, MUDr. D. Balabán, J. Hašková, J. Jančová, a možná jsem ještě na někoho zapomněla.
Začátky určitě nebyly snadné, neměli jsme žádné zkušenosti, ale dnes má naše středisko své nezastupitelné místo a mezi obyvateli Ostravy dobrý ohlas.

Jana Hašková