12. Mezinárodní konference partnerských sborů Dessau 2004

Dvanáctá partnerská konference sborů z Dessau, Hartfordu Ostravy, Speyeru a Purley se konala v době od 24. 7. do 1. 8. 2004 ve sboru v Dessau. Konference se zúčastnilo asi 100 lidí ve věku od 1 roku do 80 let, z toho bylo 17 účastníků z Ostravy (ve věku od 5 do 62 let).
Po třech letech to byla pro některé z nás opět možnost setkání se starými známými. Všichni jsme se těšili na nová setkání a zážitky. Dvě přednášky a následné diskuse ve skupinkách i exkurse do různých sociálních zařízení byly vedeny ústředním tématem „Vina, trest, odpuštění, smíření. Hledání odpovědí ve Starém a Novém Zákoně.“ Dva celodenní výlety na hrad Falkenstein a do Tangermünde a taky návštěva města Wittenberg nás zavedla do historie.
Během bohatého programu se našlo dostatek času k osobním rozhovorům, k popovídání s přáteli a také sblížení se s našimi prima hostiteli, kteří s námi trávili hodně času. Společné bohoslužby byly pro nás všechny opět ujištěním, že přes všechny různosti, jazykové bariéry, různé starosti a problémy jsme si ve víře blízcí.
Všichni jsme se vrátili velmi spokojení. Máme na co vzpomínat. Určitě se najde příležitost, kdy Vám o našich zážitcích po-povídáme a také ukážeme spoustu zajímavých fotografií.
Příští konference bude za tři roky v roce 2007 ve sboru v Purley v Anglii a bylo by pěkné, kdyby nás jelo víc.
Jarmila Grollová